Hjem
Eiendomsavdelingen

Ansatte ved Eiendomsavdelingen

Otto Andreassens bilde

Otto Andreassen

Avdelingsingeniør

Eiendomsavdelingen

 • +47 55 58 90 07
 • +47 452 53 212

Otto.Andreassen@uib.no

Rune Andresens bilde

Rune Andresen

Driftsleder, Vedlikeholdsleder

Eiendomsavdelingen

 • +47 55 58 93 92
 • +47 414 18 916

Rune.Andresen@uib.no

Arvid Arnesens bilde

Arvid Arnesen

Overingeniør, Områdeleder

Eiendomsavdelingen

 • +47 55 58 67 18
 • +47 915 62 209

Arvid.Arnesen@uib.no

Even Berges bilde

Even Berge

Avdelingsdirektør, Seniorrådgiver Nygårdshøyden Eiendom AS

Eiendomsavdelingen

 • +47 958 32 609
 • +47 958 32 609

Even.Berge@uib.no

Anette Cecilie Blichs bilde

Anette Cecilie Blich

Kontorsjef, Leder Renhold

Eiendomsavdelingen

 • +47 55 58 49 12
 • +47 481 62 677

Anette.Blich@uib.no

Eva Blytts bilde

Eva Blytt

Senioringeniør

Eiendomsavdelingen

 • +47 475 17 170

Eva.Blytt@uib.no

Kjersti Vetlejord Børøs bilde

Kjersti Vetlejord Børø

Overarkitekt, kulturminneansvarlig

Eiendomsavdelingen

 • +4795701608

Kjersti.Boro@uib.no

Amela Defterdarevics bilde

Amela Defterdarevic

Overingeniør, Prosjektleder - interiør

Eiendomsavdelingen

 • +47 477 51 067

Amela.Defterdarevic@uib.no

Egil Magnar Eidsness bilde

Egil Magnar Eidsnes

Overingeniør

Eiendomsavdelingen

 • +47 904 74 029
 • +47 904 74 029

Egil.Eidsnes@uib.no

Nils Erik Fiksdals bilde

Nils Erik Fiksdal

Driftstekniker

Eiendomsavdelingen

 • +47 55 58 49 49
 • +47 992 05 970

Nils-erik.Fiksdal@uib.no

Ingun Karin Fossdals bilde
Helge Fosses bilde

Helge Fosse

Driftstekniker

Eiendomsavdelingen

 • +47 55 58 93 98
 • +47 414 18 918

Helge.Fosse@uib.no

Karsten Førlands bilde

Karsten Førland

Driftsleder, Vedlikeholdsleder

Eiendomsavdelingen

 • +47 414 18 926

Karsten.Forland@uib.no

Beathe Gjertsens bilde

Beathe Gjertsen

Rådgiver

Eiendomsavdelingen

 • +47 55 58 49 22
 • +47 951 07 775

Beathe.Gjertsen@uib.no

Arild Grovs bilde

Arild Grov

Senioringeniør

Eiendomsavdelingen

 • +47 55 58 94 68
 • +47 911 80 085

Arild.Grov@uib.no

Gry Herdleværs bilde

Gry Herdlevær

Overingeniør, Prosjektleder

Eiendomsavdelingen

 • +47 994 19 101
 • +47 994 19 101
 • +47 994 19 101

Gry.Herdlever@uib.no

Elin Horntvedts bilde

Elin Horntvedt

Seniorrådgiver, Gruppeleder areal / arealkoordinator

Eiendomsavdelingen

 • +47 974 66 031

Elin.Horntvedt@uib.no

Eivind Isdals bilde

Eivind Isdal

Seniorrådgiver, eiendomsselskapene (UIBEAS, NEAS, Magør Eiendom AS)

Eiendomsavdelingen

 • +47 55 58 20 74
 • +47 975 54 640

Eivind.Isdal@uib.no

Laila Kirkeviks bilde

Laila Kirkevik

Lærling

Eiendomsavdelingen

 • +47 55 58 49 27
 • +47 415 87 765

Laila.Kirkevik@uib.no

Even Wick Kvalvaags bilde

Even Wick Kvalvaag

Overingeniør

Eiendomsavdelingen

 • +47 975 13 167
 • +47 975 13 167

Even.Kvalvaag@uib.no

Svein Bjarne Langvads bilde

Svein Bjarne Langvad

Overingeniør

Eiendomsavdelingen

 • +47 55 58 49 14
 • +47 970 70 905

Svein.Langvad@uib.no

Agnethe Erstad Larsens bilde

Agnethe Erstad Larsen

Underdirektør, Ass.eiendomsdirektør - leder seksjon Fagstøtte og Stab

Eiendomsavdelingen

 • +47 970 61 306

Agnethe.Larsen@uib.no

Knut Egil Larsens bilde

Knut Egil Larsen

Formann

Eiendomsavdelingen

 • +47 55 58 20 71
 • +47 905 04 899

Knut-Egil.Larsen@uib.no

Gunn Madsens bilde

Gunn Madsen

Fagarb.m/fagbrev

Eiendomsavdelingen

 • +47 55 58 94 92
 • +47 411 29 175

Gunn.Madsen@uib.no

Kjartan Nessets bilde

Kjartan Nesset

Avdelingsdirektør, (Eiendomsdirektør)

Eiendomsavdelingen

 • +47 959 12 831

Kjartan.Nesset@uib.no

Jan-Terje Nygaards bilde

Jan-Terje Nygaard

Senioringeniør, Seksjonssjef Drift

Eiendomsavdelingen

 • +47 915 64 650

Jan-Terje.Nygaard@uib.no

Sverre Pettersens bilde

Sverre Pettersen

Kontorsjef, Leder av transport- og parkseksjonen

Eiendomsavdelingen

 • +47 55 58 82 12
 • +47 452 28 282

Sverre.Pettersen@uib.no

Tor Erik Rasmussens bilde

Tor Erik Rasmussen

Overingeniør, Prosjektleder

Eiendomsavdelingen

 • +47 55 58 49 71
 • +47 932 43 593

Tor.Rasmussen@uib.no

Thomas Rasmussens bilde

Thomas Rasmussen

Driftstekniker

Eiendomsavdelingen

 • +47 414 18 913
 • +47 414 18 913

Thomas.Rasmussen@uib.no

Tore Reigstads bilde

Tore Reigstad

Overingeniør, Brann- og sikkerhetsing.

Eiendomsavdelingen

 • +47 910 01 919

Tore.Reigstad@uib.no

Susanne Rundhovdes bilde

Susanne Rundhovde

Overingeniør, DAK og FDV

Eiendomsavdelingen

 • +47 405 57 737

Susanne.Rundhovde@uib.no

Kristina Kvareng Skorpens bilde

Kristina Kvareng Skorpen

Overingeniør, Interiørdesigner

Eiendomsavdelingen

 • +47 997 12 029

Kristina.Kvareng@uib.no

Arne Johan Solesviks bilde

Arne Johan Solesvik

Senioringeniør

Eiendomsavdelingen

 • +47 950 91 418
 • +47 950 91 418

Arne.Solesvik@uib.no

Anette Mjørlaug Spords bilde

Anette Mjørlaug Spord

Overingeniør, Gruppeleder - interiør og skilting

Eiendomsavdelingen

 • +47 970 68 423

Anette.Spord@uib.no

Steinar Sundbergs bilde

Steinar Sundberg

Overingeniør, Energi og miljø

Eiendomsavdelingen

 • +47 948 76 235
 • +47 948 76 235

Steinar.Sundberg@uib.no

Simen Sætersdals bilde

Simen Sætersdal

Daglig leder, eiendomsselskapene( UIBEAS, NEAS, Magør Eiendom AS)

Eiendomsavdelingen

 • +47 934 31 988

Simen.Setersdal@uib.no

Kjell Trengereids bilde

Kjell Trengereid

Senioringeniør, Prosjektleder inventar

Eiendomsavdelingen

 • +47 970 18 792

Kjell.Trengereid@uib.no

Sider