Hjem
Eiendomsavdelingen

Ansatte ved Eiendomsavdelingen

Rune Andresens bilde

Rune Andresen

Driftsleder, Vedlikeholdsleder

Eiendomsavdelingen

 • +47 55 58 93 92

Rune.Andresen@uib.no

Arvid Arnesens bilde

Arvid Arnesen

Overingeniør, Områdeleder

Eiendomsavdelingen

 • +47 55 58 67 18

Arvid.Arnesen@uib.no

N. B.s bilde

N. B.

Driftstekniker, Rørleggermester

Eiendomsavdelingen

Nils.Blotenberg@uib.no

Even Berges bilde

Even Berge

Avdelingsdirektør, Seniorrådgiver Nygårdshøyden Eiendom AS

Eiendomsavdelingen

 • +47 958 32 609
 • +47 958 32 609

Even.Berge@uib.no

Anette Cecilie Blichs bilde

Anette Cecilie Blich

Kontorsjef, Leder Renhold

Eiendomsavdelingen

 • +47 55 58 49 12

Anette.Blich@uib.no

Kjersti Vetlejord Børøs bilde

Kjersti Vetlejord Børø

Overarkitekt, kulturminneansvarlig

Eiendomsavdelingen

 • +4795701608

kjersti.boro@uib.no

Ottar Eivind Gjengedals bilde
Arild Grovs bilde

Arild Grov

Senioringeniør

Eiendomsavdelingen

 • +47 55 58 94 68

arild.grov@uib.no

Gry Herdleværs bilde

Gry Herdlevær

Overingeniør, Prosjektleder

Eiendomsavdelingen

 • +47 994 19 101
 • +47 994 19 101

gry.herdlever@uib.no

Elin Horntvedts bilde

Elin Horntvedt

Seniorrådgiver, Gruppeleder areal / arealkoordinator

Eiendomsavdelingen

 • +47 974 66 031

Elin.Horntvedt@uib.no

Cato Knutsens bilde

Cato Knutsen

Driftstekniker, Driftstekniker område 1.

Eiendomsavdelingen

 • 99429048

cato.knutsen@uib.no

Agnethe Erstad Larsens bilde

Agnethe Erstad Larsen

Underdirektør, Ass.eiendomsdirektør - leder seksjon Fagstøtte og Stab

Eiendomsavdelingen

 • 97061306

Agnethe.Larsen@uib.no

Gunn Madsens bilde

Gunn Madsen

Fagarb.m/fagbrev

Eiendomsavdelingen

 • +47 55 58 94 92

Gunn.Madsen@uib.no

Kjartan Nessets bilde

Kjartan Nesset

Avdelingsdirektør, (Eiendomsdirektør)

Eiendomsavdelingen

Kjartan.Nesset@uib.no

Sverre Pettersens bilde

Sverre Pettersen

Kontorsjef, Leder av transport- og parkseksjonen

Eiendomsavdelingen

 • +47 55 58 82 12

Sverre.Pettersen@uib.no

Tor Erik Rasmussens bilde

Tor Erik Rasmussen

Overingeniør, Prosjektleder

Eiendomsavdelingen

 • +47 55 58 49 71

Tor.Rasmussen@uib.no

Tore Reigstads bilde

Tore Reigstad

Overingeniør, Brann- og sikkerhetsing.

Eiendomsavdelingen

Tore.Reigstad@uib.no

Sider