Hjem
Eiendomsavdelingen

Ansatte ved Eiendomsavdelingen

Otto Andreassens bilde

Otto Andreassen

Prosjektleder

Eiendomsavdelingen

 • +47 55 58 90 07
 • +47 452 53 212

Otto.Andreassen@uib.no

Rune Andresens bilde

Rune Andresen

Driftsleder, Vedlikeholdsleder

Eiendomsavdelingen

 • +47 55 58 93 92
 • +47 414 18 916

Rune.Andresen@uib.no

Arvid Arnesens bilde

Arvid Arnesen

Overingeniør, Områdeleder

Eiendomsavdelingen

 • +47 55 58 67 18
 • +47 915 62 209

Arvid.Arnesen@uib.no

Even Berges bilde

Even Berge

Avdelingsdirektør

Eiendomsavdelingen

 • +47 958 32 609
 • +47 958 32 609

Even.Berge@uib.no

Anette Cecilie Blichs bilde

Anette Cecilie Blich

Kontorsjef, Leder Renhold

Eiendomsavdelingen

 • +47 481 62 677
 • +47 481 62 677

Anette.Blich@uib.no

Amela Defterdarevics bilde

Amela Defterdarevic

Overingeniør, Prosjektleder - interiør

Eiendomsavdelingen

 • +47 477 51 067

Amela.Defterdarevic@uib.no

Kjell Erik Eliassens bilde

Kjell Erik Eliassen

Driftsleder, Vedlikeholdsleder

Eiendomsavdelingen

 • +47 55 58 94 04
 • +47 915 62 208

Kjell.Eliassen@uib.no

Nils-Erik Fiksdals bilde

Nils-Erik Fiksdal

Driftstekniker

Eiendomsavdelingen

 • +47 55 58 49 49
 • +47 992 05 970

Nils-erik.Fiksdal@uib.no

Ingun Karin Fossdals bilde

Ingun Karin Fossdal

Avdelingsingeniør, DAK/FDV

Eiendomsavdelingen

 • +47 902 05 808

Ingun.Fossdal@uib.no

Helge Fosses bilde

Helge Fosse

Driftstekniker

Eiendomsavdelingen

 • +47 55 58 93 98
 • +47 414 18 918

Helge.Fosse@uib.no

Karsten Førlands bilde

Karsten Førland

Driftsleder, Vedlikeholdsleder

Eiendomsavdelingen

 • +47 414 18 926

Karsten.Forland@uib.no

Ottar Eivind Gjengedals bilde
Solveig Gjerstads bilde

Solveig Gjerstad

Renholdsleder

Eiendomsavdelingen

 • +47 55 58 94 67
 • +47 466 13 442

Solveig.Gjerstad@uib.no

Beathe Gjertsens bilde

Beathe Gjertsen

Rådgiver

Eiendomsavdelingen

 • +47 55 58 49 22
 • +47 951 07 775

Beathe.Gjertsen@uib.no

Tom Hilts bilde

Tom Hilt

Driftstekniker

Eiendomsavdelingen

 • +47 469 28 526

Tom.Hilt@uib.no

Elin Horntvedts bilde

Elin Horntvedt

Seniorrådgiver, Gruppeleder areal / arealkoordinator

Eiendomsavdelingen

 • +47 974 66 031

Elin.Horntvedt@uib.no

Bjarne Isagers bilde

Bjarne Isager

Overingeniør, Prosjektleder

Eiendomsavdelingen

 • +47 414 18 927

Bjarne.Isager@uib.no

Svein-Erik Johannessens bilde

Svein-Erik Johannessen

Overingeniør, SD-anlegg

Eiendomsavdelingen

 • +47 55 58 93 94
 • +47 900 41 232

Svein-Erik.Johannessen@uib.no

Torhild Kjeilens bilde

Torhild Kjeilen

Fagarbeider m/fagbrev

Eiendomsavdelingen

 • +47 55 58 94 92
 • +47 55 58 96 53

Torhild.Kjeilen@uib.no

Even Wick Kvalvaags bilde

Even Wick Kvalvaag

Overingeniør

Eiendomsavdelingen

 • +47 975 13 167
 • +47 975 13 167

Even.Kvalvaag@uib.no

Agnethe Erstad Larsens bilde

Agnethe Erstad Larsen

Underdirektør, Ass.eiendomsdirektør - leder seksjon Fagstøtte og Stab

Eiendomsavdelingen

 • +47 970 61 306

Agnethe.Larsen@uib.no

Knut Egil Larsens bilde

Knut Egil Larsen

Formann

Eiendomsavdelingen

 • +47 55 58 20 71
 • +47 905 04 899

Knut-Egil.Larsen@uib.no

Anne-Britt Nævdal Laviks bilde

Anne-Britt Nævdal Lavik

Førstekonsulent

Eiendomsavdelingen

 • +47 55 58 49 04
 • +47 458 47 290

Anne-Britt.Lavik@uib.no

Gunn Madsens bilde

Gunn Madsen

Fagarbeider m/fagbrev

Eiendomsavdelingen

 • +47 55 58 94 92
 • +47 411 29 175

Gunn.Madsen@uib.no

Gunnar Mikkelsens bilde

Gunnar Mikkelsen

Overingeniør, Områdeleder

Eiendomsavdelingen

 • +47 915 62 207

Gunnar.Mikkelsen@uib.no

Kjartan Nessets bilde

Kjartan Nesset

Underdirektør, Seksjonssjef - Prosjekt

Eiendomsavdelingen

 • +47 959 12 831

Kjartan.Nesset@uib.no

Jan-Terje Nygaards bilde

Jan-Terje Nygaard

Senioringeniør, Seksjonssjef Drift

Eiendomsavdelingen

 • +47 915 64 650

Jan-Terje.Nygaard@uib.no

Jostein Nyseths bilde

Jostein Nyseth

Rådgiver

Eiendomsavdelingen

 • +47 55 58 49 07
 • +47 900 29 158

Jostein.Nyseth@uib.no

Sverre Pettersens bilde

Sverre Pettersen

Kontorsjef, Leder av transport- og parkseksjonen

Eiendomsavdelingen

 • +47 55 58 82 12
 • +47 452 28 282

Sverre.Pettersen@uib.no

Tor Erik Rasmussens bilde

Tor Erik Rasmussen

Overingeniør, Prosjektleder

Eiendomsavdelingen

 • +47 55 58 49 71
 • +47 932 43 593

Tor.Rasmussen@uib.no

Tore Reigstads bilde

Tore Reigstad

Overingeniør, Brann- og sikkerhetsing.

Eiendomsavdelingen

 • +47 910 01 919

Tore.Reigstad@uib.no

Susanne Rundhovdes bilde

Susanne Rundhovde

Overingeniør, DAK og FDV

Eiendomsavdelingen

 • +47 405 57 737

Susanne.Rundhovde@uib.no

Kristina Kvareng Skorpens bilde

Kristina Kvareng Skorpen

Overingeniør, Interiørdesigner

Eiendomsavdelingen

 • +47 997 12 029

Kristina.Kvareng@uib.no

Anette Mjørlaug Spords bilde

Anette Mjørlaug Spord

Overingeniør, Gruppeleder - interiør og skilting

Eiendomsavdelingen

 • +47 970 68 423

Anette.Spord@uib.no

Hogne Vebjørn Storlids bilde

Hogne Vebjørn Storlid

Rådgiver

Eiendomsavdelingen

 • +47 55 58 49 30
 • +47 901 58 212

Hogne.Storlid@uib.no

Anja Strømmes bilde

Anja Strømme

Rådgiver

Eiendomsavdelingen

 • +47 482 39 263
 • +47 977 57 358

Anja.Stromme@uib.no

Simen Sætersdals bilde

Simen Sætersdal

Daglig leder, eiendomsselskapene( UIBEAS, NEAS, Magør Eiendom AS)

Eiendomsavdelingen

 • +47 934 31 988

Simen.Setersdal@uib.no

Arild Sørensens bilde

Arild Sørensen

Driftsoperatør

Eiendomsavdelingen

 • +47 916 35 509
 • +47 916 35 509

Arild.Sorensen@uib.no

Kjell Trengereids bilde

Kjell Trengereid

Overingeniør, Prosjektleder inventar

Eiendomsavdelingen

 • +47 970 18 792

Kjell.Trengereid@uib.no

Arild Villangers bilde

Arild Villanger

Driftsleder

Eiendomsavdelingen

 • +47 55 58 62 10
 • +47 414 18 929

Arild.Villanger@uib.no

Sider