Hjem

Arkeologi

Vil du studere arkeologi i Bergen?

Program ein kan ta i arkeologi:

Fagkoordinator
Daniela Hofmann

Studierettleiar
e-post: studierettleiar@ahkr.uib.no

 


Arkeologi

Arkeologi er vitenskapen om mennesker og samfunn fra den eldste forhistorien fram til nyere tid, basert på studier av den materielle kulturen menneskene har etterlatt. Materiell kultur kan være redskaper og andre gjenstander, men også anlegg og strukturer, som for eksempel graver, spor etter boliger, fangstanlegg eller religiøse anlegg og andre monumenter. Organisk materiale og annet avfall er også materielle levninger som gir innsikt i livet i fortiden. Landskapet alle disse sporene inngår i, er også en viktig kilde. I tillegg vurderes skriftlige kilder der disse finnes, stedsnavn og naturvitenskapelige data. Arkeologenes viktigste arbeid består i å skape mening i det arkeologiske materialet og å finne ut hvordan folk har tenkt, levd og organisert seg til ulike tider og på ulike steder.

Bilde av arkeolog William Deck foran universitetsmuseet.

Slik er det å studere arkeologi og bli arkeolog

Det er et adrenalinrush hver gang jeg er med på å gjøre et arkeologisk funn. Da forstår vi litt mer av hvordan de som bodde her på jorden før oss hadde det, forteller William Dack.

News
Magnus Mathiesen Haaland

PhD candidate wins best student paper award

Archaeologist Magnus M. Haaland received the award at peer-reviewed conference in Newcastle.

Nyhet
SapienCE

Graver i fortiden

UiBs nyeste Senter for fremragende forskning (SFF) vil de neste årene forske på hvordan det moderne mennesket oppstod og utviklet seg for 100 000 til 50 000 år siden.
Meet our employees
Blombos

Goldsmith turned archaeologist

UiB researcher Karen van Niekerk's road to (a Centre of) excellence.

RISS – eit arkeologisk tidsskrift

RISS er eit arkeologisk tidsskrift som er drive av arkeologistudentar ved Universitetet i Bergen. Tidsskriftet har populærvitskapeleg stil og formidlingsform. Kvart nummer inneheld artiklar med utgangspunkt i forsking, prosjekt og aktivitetar, både frå Bergen Museum og Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap (AHKR).