Hjem

Arkeologi

Hovedinnhold

Bilde av trehus på Bryggen i Bergen

Studieprogram i arkeologi:

Fagkoordinator
Daniela Hofmann

Studierettleiar
e-post: studierettleiar@ahkr.uib.no

Arkeologi handler om å forstå mennesker i et langtidsperspektiv, fra utviklingen av de aller første menneskene til vår samtidsverden. Faget undersøker alle former for menneskelig materiell kultur, som gjenstander, graver, bygninger, tekster og landskap. Slik forholder arkeologifaget seg både til menneskelige samfunn og naturlige miljø, og danner et tverrfaglig møtepunkt mellom humaniora, samfunnsvitenskap og naturvitenskap.

Nytt prosjekt
BIlde av Furholt og Hofmann

Vil vite mer om forhistorisk migrasjon

Internasjonal forskergruppe vil avdekke hvordan forhistorisk forflytning faktisk foregikk.

arkeologi
Vemund i Durham

Arkeologi – et studium med teori og praksis

– Det er noe helt unikt å studere fortidens mennesker gjennom de fysiske tingene de etterlot seg, sier arkeologistudent Vemund Emil Hoffmann.

News
Magnus Mathiesen Haaland

PhD candidate wins best student paper award

Archaeologist Magnus M. Haaland received the award at peer-reviewed conference in Newcastle.

Nyhet
SapienCE

Graver i fortiden

UiBs nyeste Senter for fremragende forskning (SFF) vil de neste årene forske på hvordan det moderne mennesket oppstod og utviklet seg for 100 000 til 50 000 år siden.
Meet our employees
Blombos

Goldsmith turned archaeologist

UiB researcher Karen van Niekerk's road to (a Centre of) excellence.

RISS – eit arkeologisk tidsskrift

RISS er eit arkeologisk tidsskrift som er drive av arkeologistudentar ved Universitetet i Bergen. Tidsskriftet har populærvitskapeleg stil og formidlingsform. Kvart nummer inneheld artiklar med utgangspunkt i forsking, prosjekt og aktivitetar, både frå Bergen Museum og Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap (AHKR).