Hjem
Dannelsesemner
Undervisningsemner

Norges grunnlov: Hva er den? Hvordan bør den være? (VIT214)

VIT214 retter et nærmere fokus på frihet og frihetens betydning – som idé og handling – for Grunnloven og demokratiets utvikling frem til i dag.

Hovedinnhold

VIT214 er ett av flere dannelsesemner som det veksles mellom. Det undervises i ett eller to dannelsesemner hvert semester, og hvilke emne(r) det undervises i annonseres semesteret før.