Hjem
Dannelsesemner
Studiekvalitet

Studenterfaringer

En av fellesnevnerne for studentene ved dannelsesemnene, er at de har fått positiv erfaring med en tverrfaglig tilnærming til aktuelle forskningsspørsmål.

fem mennesker foran betongvegg
Foto/ill.:
Eivind Senneset

Hovedinnhold

På denne måten har de også fått et bredere grunnlag for å reflektere over sin egen displin.

Utfordringene som samfunnet står ovenfor blir stadig mer komplekse og krever nye former for tverrfaglig kompetanse og samhandling. Som student på dannelsesemnene vil du få anledning til å tilegne deg erfaringer, kunnskaper og ferdigheter du vil få bruk for og som er ettertraktet i samfunns- og arbeidsliv.

I sakene nedenfor kan du finne eksempler på hva tidligere studenter på dannelsesemnene bruker sine kompetanser til.

Du finner også informasjon om studenterfaringer i studiekvalitetsdatabasen. Velg Det humanistiske fakultet og Senter for vitenskapsteori, og se under Studiekvalitetsmeldinger.