Hjem
Dannelsesemner
Studiekvalitet

Studenterfaringer

En av fellesnevnerne for studentene ved dannelsesemnene, er at de har fått positiv erfaring med en tverrfaglig tilnærming til aktuelle forskningsspørsmål. På denne måten har de også fått et bredere grunnlag for å reflektere over sin egen displin. Les mer om tidligere studenters erfaringer med å ta dannelsesemner.

fem mennesker foran betongvegg
Foto/ill.:
Eivind Senneset

Hovedinnhold