Hjem
Historie
Emner

Temaomtale HIS115

Fordjuping i nyere historie

Gammel kvinne med hvit kyse
Gal kvinne (La Monomane de l'envie) av Theodore Gericault
Foto/ill.:
Wikipedia commons

Hovedinnhold

Du har valet mellom to ulike tema i HIS115, men du kan berre velje eitt. Les omtale av kvart tema her:

Tema 1: Mikropsykiatrihistorie: Vold og sinnssykdom på 1800-tallet

Ansvarlig: Svein Atle Skålevåg

Mikrohistorie er historiske studier av enkelthendelser, individer, eller lokalsamfunn som har som siktemål å kaste lys over store spørsmål, særlig knyttet til dagligliv og tenkemåter. Mikrohistorikere har ofte vist en særlig interesse for mennesker som har befunnet seg på samfunnets ytterkanter, som for eksempel forbrytere og sinnssyke, som av ulike grunner har kommet i kontakt med myndighetene og dermed fått sine liv dokumentert i større grad enn de fleste andre. Gjennom detaljerte undersøkelser har mikrohistorikerne studert fortidige meningsunivers gjennom å undersøke hvordan samfunnet møter disse marginale eksistensene.

I dette temaet vil vi bli kjent med den mikrohistoriske tradisjonen gjennom å studere en håndfull enkeltskjebner som på 1800-tallet begikk voldshandlinger og dermed kom i både psykiatriens og rettsapparatets søkelys: de ble til rettspsykiatriske case. Som et resultat av dette er deres liv bedre dokumentert enn mange av deres samtidige. Vi vil møte en mann som tok livet av den amerikanske president Garfield på 1880-talet, en mann som drepte fire barn i Toscana på 1870-tallet, og en tjenestejente som prøvde å drepe sin arbeidsgiver i København på 1820-tallet. Gjennom disse ekstraordinære livene vil vi få innsikt i rettspleie, helsevesen, kulturelle og sosiale forhold, men også av hva det innebære å anvende en mikrohistorisk metode.

Tema 2: Jewish migrations: Sex, Gender and Identity (1880-1939)

Ansvarlig: Joanna Spyra

This course explores global Jewish migrations in the time framework from 1880 to 1939 in order to address questions related to mobility, identity, sex, and gender. Each week’s readings will include a series of case studies that will provide an overview of transnational Jewish history and will present different immigrant experiences. The class will begin with an introduction to Jewish history and historiography. We will take a close look at the practicalmeasures needed to conduct historical research. By focusing on Eastern Europe (Bialystok), the US (New York), Argentina (Buenos Aires), the UK (London), Palestine (Tel Aviv), Brazil (Sao Paulo/Rio de Janeiro), and Norway we will link historical analysis of migration with the study of sexuality, gender and identity. We will be using primary as well as secondary sources such as fiction, memoirs, film, poetry, and photography. All elements of this course are designed to sharpen your ability to think critically, analyze information and express yourself effectively in a variety of contexts related to the migration history. This course will introdue you to the way historians think about the intersection of gender, race, religion, social class, and the politics of sex and identity. No particular background is required for this course. Assignments can be written in both English and Norwegian.