Hjem

Kulturvitenskap

Hovedinnhold

Å studere kulturvitenskap

Program ein kan ta i kulturvitskap:

Fagkoordinator
Tove Ingebjørg Fjell

Studierettleiar
e-post: studierettleiar@ahkr.uib.no

Kulturvitskap

Det blir sagt at utan kulturen stoppar Noreg, men kva er det særeigne ved kultur? Korleis er kulturen til stades i alt vi gjer - i for eksempel seksualiteten vår og haldninga vår til kropp, i maten vi et eller i bruken vår av sosiale medium? Kvifor kan kvardagskulturen seiast å vere fundamentet for heile samfunnslivet? Slike spørsmål står sentralt i faget kulturvitskap.

Kulturvitskap er studiet av kvardagskultur og korleis menneske skaper meining i tilværa. Studiet vil gi deg grunnleggande kunnskap om mennesket som kulturskapande og kulturberande vesen. Faget arbeider både med kulturhistorie og kulturanalyse av samtidsfenomen. Kulturvitskap arbeider blant anna med kulturelle perspektivet på migrasjon og etniske konfliktar, kjønn og seksualitet, helse og hygiene, magi og møte med det overnaturlege. Andre sentrale tema er materialitet, kulturarv og tradisjonar som segner og eventyr.

karriere
Portrett av dame med langt brunt hår og briller

Kulturviter med drømmejobb på museum

Vilde har alltid trivdes med å arbeide innenfor kulturfeltet, og valgte å studere kulturvitenskap i Bergen. Nå har hun landet drømmejobben på Polarmuseet i Tromsø.

masteroppgaver
Opa  bok

Mastergradar i kulturvitskap

Oversikt over avlagte mastergradar, hovudfag, magister- og doktorgradar i kulturvitskap.

pressemelding
Asbjørnsen på sine eldre dager i arbeidsværelset på Hegdehaugen.

Nå kan du snart søke på Askeladden, huldra og tradisjonelt øl i ny nettportal

Universitetet i Bergen står bak en unik digitalisering av folkeeventyr, sagn, ballader, trosforestillinger, folkemedisinske tradisjoner og mat- og håndverkstradisjoner. Alt skal tilgjengeliggjøres for allmenheten.

Nyhet
Samlet

Euforisk over tverrfaglighet

Et nytt Forskningsråd-støttet prosjekt om klimakrisen er i gang ved UiB.

Etno-folkloristisk arkiv

Etno-folkloristisk arkiv (EFA) er eit kulturhistorisk forskingsarkiv/tradisjonsarkiv.