Hjem

Allmenn litteraturvitenskap

Lesing

Allmenn litteraturvitenskap er for det første et allment fag, altså ikke innrettet mot én spesiell nasjons litteratur, men mot litteratur, eller fenomenet litteratur, i sin alminnelighet. Det søker å kaste nytt lys ikke bare over én særskilt nasjonallitteratur, ett forfatterskap eller ett verk, men over utvalgte aspekter ved fenomenet litteratur, slik vi i vår kulturkrets kjenner det fra den greske antikken til i dag.

Allmenn litteraturvitenskap er et tilbud til deg som er interessert i litteratur og gjerne vil lære mer om litterær analyse, tolkning, litteraturhistorie – og litteraturteori. Her studeres både klassiske verk og moderne forfattere.