Hjem

Nordisk litteratur

Hovedinnhold

Studer nordisk språk og litteratur i Bergen

Nordisk litteratur har ei historisk og tekstanalytisk tilnærming til litteraturen. Kjernen er evna til å lese, glede seg over, forstå og drøfte den norske, svenske, danske og islandske litteraturen. Faget gir kunnskap om og innsikt i den nordiske litteraturen både historisk og tekstanalytisk. Studentane i faget ser litteraturen i lys av historiske og kulturelle kontekstar, og arbeider med eit mangfald av teoretiske perspektiv.

karriere
Vemund Norekvål Knudsen portrettbilde

Redaktørjobb i boks med master i nordisk

Med ein master i nordisk språk og litteratur, i kombinasjon med ei aktiv studietid, gjekk Vemund rett frå studia til jobb som journalist, redaktør og rådgjevar i Noregs Mållag.

Ludvig holberg
Tegning av Ludvig Holberg

Hele Holberg online

Ludvig Holbergs samlede verker ligger nå ute digitalt, gratis tilgjengelig for alle.

Ny bok
Faksimile av bokomslag

Nordsjøen i norsk litteratur

Ny antologi understreker at Nordsjøen ikke bare er fysisk gitt, men også kulturelt skapt.