Hjem

Nordisk litteratur

Hovedinnhold

Studer nordisk språk og litteratur i Bergen

Nordisk litteratur har ei historisk og tekstanalytisk tilnærming til litteraturen. Kjernen er evna til å lese, glede seg over, forstå og drøfte den norske, svenske, danske og islandske litteraturen. Faget gir kunnskap om og innsikt i den nordiske litteraturen både historisk og tekstanalytisk. Studentane i faget ser litteraturen i lys av historiske og kulturelle kontekstar, og arbeider med eit mangfald av teoretiske perspektiv.

Ludvig Holbergs skrifter

Ludvig Holbergs skrifter er en søkbar, tekstkritisk utgave av Holbergs tekster. Foreløpig tilgjengelig i betaversjon.

Ny bok
Faksimile av bokomslag

Nordsjøen i norsk litteratur

Ny antologi understreker at Nordsjøen ikke bare er fysisk gitt, men også kulturelt skapt.