Hjem
Religionsvitenskap

Nyhetsarkiv for Religionsvitenskap

Forskerne bak ReligionsOraklene driver innovativ og kreativ formidling av religion og religiøsitet, og mottar årets formidlingspris ved Det humanistiske fakultet.
Emnet «Forskningsfordjuping etter mastergrad» får Det humanistiske fakultet sin pris for utdanningskvalitet 2018.
Med Roma som studiested kan UiB-studenter fordype seg i det antikke bylivet.
– Hva lærere ser som kontroversielle tema er ikke nødvendigvis det samme som elevene opplever som kontroversielt, sier førsteamanuensis i religionsvitenskap Marie von der Lippe. Nå starter hun og tre kolleger opp videreutdanningskurs for lærere om undervisning i kontroversielle tema.
Richard J. Natvig er blitt pensjonist, men har ikke tenkt å hvile på laurbærene av den grunn.
Et nytt UiB-prosjekt har fått tilslag fra Forskningsrådet til å forske på hvordan skolen kan bekjempe gruppebaserte fordommer.
Michael Stausberg står bak ny ambisiøs håndbok om religionsvitenskap.
2017 er full av muligheter. UiB tilbyr nye sivilingeniørstudier, lektorutdanning i historie og religion og profesjonsbaserte mediestudier. Arbeidstakere med fremtidens kompetanse utdannes i Bergen.
Marie von der Lippe er utrolig glad i å samarbeide. Ikke bare med kollegaer, men også med ungdommene hun forsker på.
Studentene får erfaringer fra arbeidslivet mens arbeidsgiverne får bedre kjennskap til studentenes kvalifikasjoner.
Jane Skjoldli gikk helt til den nasjonale finalen i Forsker Grand Prix. Hun mener det er viktigere enn noensinne å synliggjøre humanistisk forskning.
– Hva gjør at hundretusenvis av unge katolikker fra hele verden reiser til den katolske ungdomsfestivalen World Youth Day i sommerferien?
Maria Doeke Boekraad tok master i religionsvitenskap ved UiB i 2013. Nå er det blitt bok av masteroppgaven hennes.
– Eg følte at eg fekk mykje meir ut av praksisen enn eg hadde forventa, seier Mairén Toni-Raniva Robertsen om praksisemnet AHKR201, som har ny søknadsfrist 1. november.
Einar Thomassen, professor i religionsvitskap ved AHKR og prodekan ved HF, har vorte utnemnd til æresdoktor ved Universitetet i Laval, Canada, som følgje av langt samarbeid og forsking på koptiske tekstar.
Religionsvitskap ynskjer nye studentar velkomne til eit nytt førstesemesteremne i kort introduksjonsfilm.
Religionsvitarar har lansert ein nettstad der dei svarar på alle typar spørsmål om religion.
Daniel Croles Fitjar si masteroppgåve om mayakultur og -religion har blitt bok.

Sider