Hjem

Språkvitenskap

Språkvitenskap introbilde

Språkvitenskap er studiet av menneskelig språk. Språkvitenskap omhandler spørsmål som har med menneskelig språk å gjøre. Du får en innføring i begrep for å beskrive ulike språk, innføring i et språk som står fjernt fra norsk, lære om sammenhengen mellom språk og menneskelig forståelse og tenking, og en innføring i hvordan språk kan analyseres automatisk med en datamaskin.

Les mer om allmenn lingvistikk

Europeiske språkdagen 2017
Språkdagen
sep 26

Bli kjent med et språk på 30 minutter

Språkforståelse knytter bånd over landegrensene og er med på å skape muligheter på tvers av kulturer. Universitetet i Bergen satser internasjonalt, bli med ut i verden du også!

FORSKING | språkteknologi
Bilde av professor i datalingvistikk Koenraad de Smedt

Forsking over grenser

Språkressursar vert lettare tilgjengelege for forskarar i heile Europa.

Visste du at ...

Litt avhengig av korleis du tel, er det omlag 6000 språk i verda. Omlag 1500 av desse språka finst konsentrert på Papua New Guinea og i Indonesia.

Heile 96 prosent av språka i verda blir snakka av berre 4 prosent av verdas folk. Grovt rekna døyr 25 språk ut kvart år. Det er ikkje berre ord som forsvinn når eit språk døyr, men ein heil måte å sjå og forstå natur og kultur på.