Hjem

Språkvitenskap

Hovedinnhold

Språkvitenskap introbilde

Språkvitenskap er studiet av menneskelig språk. Språkvitenskap omhandler spørsmål som har med menneskelig språk å gjøre. Du får en innføring i begrep for å beskrive ulike språk, innføring i et språk som står fjernt fra norsk, lære om sammenhengen mellom språk og menneskelig forståelse og tenking, og en innføring i hvordan språk kan analyseres automatisk med en datamaskin.

Les mer om allmenn lingvistikk

FORSKING | språkteknologi
Bilde av professor i datalingvistikk Koenraad de Smedt

Forsking over grenser

Språkressursar vert lettare tilgjengelege for forskarar i heile Europa.

Visste du at ...

Litt avhengig av korleis du tel, er det omlag 6000 språk i verda. Omlag 1500 av desse språka finst konsentrert på Papua New Guinea og i Indonesia.

Heile 96 prosent av språka i verda blir snakka av berre 4 prosent av verdas folk. Grovt rekna døyr 25 språk ut kvart år. Det er ikkje berre ord som forsvinn når eit språk døyr, men ein heil måte å sjå og forstå natur og kultur på.