Hjem

Teatervitenskap

Hovedinnhold

Illustrasjonsbilde teatervitenskap

Teatervitskap er eit relativt ungt akademisk fag. Medan det som er teatervitskapen sitt fagfelt, teater i all sitt mangfold, har lange og sterke tradisjonar. Og frå langt attende i den europeiske historien har humanistar og akademikare engasjert seg både teoretisk og praktisk i teater. Teaterhistorie er eit grunnleggjande fagområde i teatervitskapen. Dessutan arbeider ein innan teatervitskap med estetiske teoriar og ulike analysemåtar av teaterframsyningar, dramaturgi, skodespelarkunst og regikunst.

Teatervitskap inneber engasjement i samtidas teater, lokalt og internasjonalt. Som teaterforskar og som student ved teatervitskap er det naturleg og naudsynt å vere fortruleg med mange ulike teateruttrykk og teaterformer. Teaterbesøk, studieturer, møter med teaterutøvarar og praktisk deltaking i teaterproduksjon inngår difor i eit teatervitskapleg studium.

Forskinga ved teatervitskap tek utgangspunkt i historiografiske perspektiv og teaterestetisk teoridanning i både historiske og samtidige teaterformer.

Aktuelle forskingsfelt er dramaturgi og teaterhistorie, norsk teaterhistorie og Henrik Ibsen, fantasi og forestillingsevne, transnasjonalt teater, digital teatervitskap, retorikk, teaterkritikk og teatrets rolle i offentlegheita.

Teatervitenskap

Teatersjef med teori i bagasjen

Kristian Seltun leder Trøndelag Teater, og har vært glad for ballasten fra teatervitenskapstudiene i Bergen.

UiB alumni
Portrettfoto: Charlotte Myrbråten

Fra teateret til biblioteket

Charlotte Myrbråten har studert teatervitenskap og skrev masteroppgave om feminisme. Veien videre gikk fra teateranmeldelser og tidsskriftet Fett til Bergen offentlige bibliotek.

Teatervitenskap

Musikk og teater, estetikk og politikk

Tore Vagn Lid, regissør og kunstnerisk leder for Transiteatret-Bergen. Mulighetene ble større med en utdannelse fra UiB fremfor en 3-årig kunstutdannelse, mener Tore Vagn Lid.

Teaterarkivet

Eit arkiv ved instituttet med mange skjulte skattar i form av teaterprogram, plakatar, korrespondanse, notar, manuskript, bilete, scenografi- og kostymeskisser og mykje meir. Arkivet rommar mellom anna store samlingar frå Ibsen, Bjørnson og Nordahl Grieg.