Hjem
Senter for farmasi
Farmasidagene

Farmasidagenes posterpris

Tidligere masterstudent Bisharo Osman har fått utdelt Farmasidagenes posterpris 2018!

Farmasidagenes posterpris
Foto/ill.:
UiB

Hovedinnhold

8. - 9. november 2018 ble årets Farmasidagene arrangert i Oslo av Norsk Farmasøytisk Selskap. Farmasidagene er den største møteplassen for farmasøyter i Norge.

Tidligere masterstudent Bisharo Osman fikk i år Farmasidagenes posterpris for posteren: "Hvilket utbytte får helsefagstudenter av tverrfaglig utplassering i primærhelsetjenesten? En retrospektiv pre-post pilotstudie". Posteren er basert på masteroppgaven hennes, som ble gjennomført i samarbeid med TVEPS og forskningsgruppe for samfunnsfarmasi studieåret 2017/18.

Senter for farmasi gratulerer!