Hjem
Senter for farmasi
Nyhet

Omdefinering av legemiddel ved hjelp av nanopartiklar

PhD-student Edvin Tang Gundersen har, saman med prof. Lars Herfindal ved senter for farmasi, utvikla ein nanopartikkel som er lasta med klorpromazin.

Illustrasjonsbilde
Foto/ill.:
UiB

Hovedinnhold

Klorpromazin er eit antipsykotikum, men har synt seg å også vera effektivt mot leukemi. For at den skal kunna brukast i behandling av leukemi, må ein forsikra seg at legemiddelet ikkje kryssar blod-hjerne-barriæra. Ved å innkapsla klorpromazin i polymeriske nanopartiklar, unngår ein at legemiddelet akkumulerer i hjernen og gjer biverknader i sentralnervesystemet. Samstundes vil legemiddelet opphalda seg i nanopartiklar i blodet og beinmargen der kreftcellene er.

Studiet syner at omdefinering av legemiddel frå ein sjukdom til ein annan kan verta lettare dersom ein nyttar dedikerte legemiddelbærarar slik som nanopartiklar.

Artikkelen vart nyleg publisert i International Journal of Pharmaceutics.  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378517321011029?via%3Dihub