Hjem
Senter for farmasi

Mediearkiv

Her finn du lenker til mediesaker om forsking og nyhende om farmasi, kor studentar, alumner eller tilsette ved Senter for farmasi er sentrale.

Hovedinnhold

 

2014

Dagens Medisin 4. august 2014: Mistenker diabetes-overbehandling. Stipendiat Lillan Mo Andreassen intervjua om sin nyaste publikasjon.

Norsk Farmaceutisk Tidsskrift 6/2014: På lag med naturen. Portrett av senterleiar, professor og sauebonde Svein Haavik.

KK sine nettsider 30. april 2014: Kjøper du reseptfrie medisiner i utlandet? Senter for farmasi-alumn Troy Hammer gir gode råd om kva folk bør tenkje på om dei vurderer å handle legemiddel i utlandet.

Hardanger Folkeblad 10. april 2014: Åpnet nytt apotek i Odda. Senter for farmasi-alumna Eldbjørg Skare Thygesen startar eige apotek i Odda, og framstår som ein flott ambassadør for farmasiutdanninga i artikkelen.

Apotekforeningens tidsskrift 1/2014: Vil ha mer igjen for faglig arbeid. Senter for farmasi-alumna Maya Eversley kritiserer avansesystemet som styrer apotekinntjeninga idag.

Vestlandsrevyen og NRK 20. februar 2014: Ein av tre brukar medisinane feil. TV-innslag og nettsak om feil bruk av medisin. Professor og senterleiar Svein Haavik foreslår personlege legemiddellister som gjerast lettare tilgjengeleg for farmasøytane, som eit middel for å få ned feilbruken. Saka blei òg sendt som ein del av Dagsrevyen 21 same kveld.

På Høyden 15. januar 2014: UiB får bestått. Sak om NOKUT sin rapport frå vurderinga av kvalitetssikringssystema til UiB, kor blant anna farmasistudiet var under lupa.

 

2013

Dagens Medisin, 9. desember 2013: Tranebær trygt for gravide. Stipendiat Kristine Heitmann fortel om sin nyaste publikasjon. Saka blei òg omtala i svenske Läkemedelsvärlden.

Studvest, 29. oktober 2013: Forsker på farlig fett. Farmasistudent Tra-My Le fortel om arbeidet med masteroppgåva si, som omhandlar feittlever i spalta "Eksperten".

Apotekforeningens tidsskrift 3/2013: Master på NB 2013. Farmasistudent Caroline Le skriv master om farmasøytintervensjonar i kampanjen Nye Blodfortynnende 2013 (s. 48).

Vestlandsrevyen 10. oktober 2013: Feilmedisinering. Postdoktor Reidun Kjome blir intervjua om læringsnettverk for rett legemiddelbruk i sjukeheimar.

Khrono 14. april 2013: Farmasiutdanninga blir lik alle dei andre masterprogramma. Førsteamanuensis Lone Holst uttalar seg om omlegginga til 3+2 i Bergen.

Vestlandsrevyen, 16. januar 2013: Mangel på farmasøyter. Førsteamanuensis Lone Holst blir intervjua om farmasøytmangelen på Vestlandet og behovet for å opprette fleire studieplassar i Bergen.

 

2012

NRK.no, 28. desember 2012: Manglar farmasøyt - stengjer apotek. Senter for farmasi-alumna Mette Aune, no regionssjef i Vitus apotek, fortel om farmasøytmangelen på Vestlandet.

På Høyden, 14. mars 2012: Saknar betre sjukeheimsmedisinering. Kjell H. Halvorsen si doktorgradsavhandling om legemiddelbruk i sjukeheimar fekk mykje merksemd, og blei i tillegg omtala i Bergens Tidende, Aftenposten, Bergensavisen, VG, Dagbladet, NRK.no Sogn og Fjordane, NRK.no Innenriks, Stavanger Aftenblad, Sunnmørsposten og ABCNyheter.

Bergens Tidende, 2. mars 2012: Vi bruker minst medisiner. Postdoktor Reidun Kjome fortel om mulege grunnar til kvifor nordmenn bruker mindre legemiddel samanlikna med dei andre nordiske landa. Saka blei òg omtala i Aftenposten.

 

2011

NRK.no, 24. mars 2011: Sjukeheimane manglar kontroll på medisin. Senter for farmasi-alumna Lillan Mo Andreassen fortel om funn frå si masteroppgåve i samband med fleire oppslag om feilmedisinering i sjukeheimar. Funna blei òg omtala på distriktsnyhenda på radio.

 

2010

Dagens Medisin 29. oktober 2010: Feil i tusener av resepter. Senterleiar Svein Haavik fortel om potensielt alvorlege konsekvensar av reseptfeil på bakgrunn av ein publisert studie. Saka blei òg omtala i Adresseavisa og på ABCNyheter.

Dagens Medisin, 14. september 2010: Foreslår ny praksis for blodsukkersjekk. Reidun Kjome foreslår på bakgrunn av funn i doktorgradsarbeidet sitt at noko av kostnadane til blodsukkerstrimler bør gå til opplæring på legekontor og apotek i staden for. Artiklane "Skal ikke diagnostisere diabetes" og "Apotekene klar for blodsukkersjekk" blei i òg publisert i kjølvatnet av dette.

På Høyden 23. mars 2010: UiB-forskere tok hele kaken. Førsteamanuensis Bengt Erik Haug var ein av forskarane som fekk stipendmidler frå Bergen Teknologioverføring (BTO), for ideen om å lage molekyler som kan brukast i terapi og diagnostikk av kroniske inflammasjonssjukdomar. Same sak blei omtala på Sparebanken Vest og BTO sine nettsider.

Dagbladet 31. januar 2010: Ulovlig reklame for naturmidler. Senter for farmasi-alumna Maria Høyland Tønnesen fortel om funn frå si masteroppgåve. Studien blei òg omtala i Nordlys, Firdaposten og Handelsbladet.

 

2009

På Høyden 29. mai 2009: Uvitenhet om urtemedisin. Førsteamanuensis Lone Holst fortel om funn frå doktroavhandlinga si. Avhandlinga fekk mykje merksemd, og blei òg omtala i Bergens Tidende, på forskning.no og på alternativ.no.

Klikk.no 31. mars 2009: Gravide og legemidler. Sofia Frost Widnes fortel om sin studie kor ho samanlikna informasjonen om bruk under graviditet/amming i Felleskatalogen mot råd frå Relis.

Apotekforeningens tidsskrift 1/2009: Går fort. Farmasistudent Ragnhild Gislefoss fortel om vegen frå reseptar til provisorfarmasøyt ved Senter for farmasi i Bergen (s. 23-24).

 

2008

Hubro 3/2008: Utfordrar legar på sjukeheimar. Stipendiat Kjell H. Halvorsen vil at farmasøytar skal bidra med sin kompetanse i sjukeheimar.

Hubro 3/2008: Drøye påstandar om effekt. Senter for farmasi-alumna Maria Høyland Tønnesen og senterleiar Svein Haavik fortel om funna i masteroppgåva til Tønnesen.

Hubro 3/2008: Langt frem til spesialdesign. Professor Staffan Uhlén fortel om vegen fram mot å lage skreddersydde legemiddel, blant anna mot HIV.

Vestlandsrevyen 14. oktober 2008: Mange får resepter med feil. Førsteamanuensis Anne Gerd Granås fortel om funna i masteroppgåva til Senter for farmasi-alumna Silje Søviknes (Lenka bør opnast i Internet Explorer for at programmet skal kunne køyrast). Saka ligg og som nettsak på NRK.no, og blei omtala i Bergensavisen.

På Høyden 13. oktober 2008: Spesialister gjør flest reseptfeil. Senter for farmasi-alumna Silje Søviknes fortel om funna frå masteroppgåva si. Saka blei og omtala i Hubro 3/2008.

VG, 26. september 2008: Forvirrende råd til gravide. Sofia Frost Widnes fortel om sin studie kor ho samanlikna informasjonen om bruk under graviditet/amming i Felleskatalogen mot råd frå Relis.

På Høyden 1. februar 2008: Stormønstring for klinisk forskning. Sofia Frost Widnes fortel om sin studie kor ho samanlikna informasjonen om bruk under graviditet/amming i Felleskatalogen mot råd frå Relis.

 

2007

På Høyden 12. mars 2007: Utveksling i piller, pub og status. Farmasistudentane Tove Ragna Reksten og Mette Aune frå det første farmasikullet i Bergen fortel om erfaringane med utvekslingssamarbeidet med University of East Anglia. Vil du lese meir, kan du sjå lesarinnlegget frå dei to i Farmatid same vår.

 

2006

Puls 30. januar 2006: Resepter med feil. Anne Gerd Granås fortel om ein studie om reseptfeil utført ved no nedlagde Institutt for apotekforskning, Apoforsk. (Lenka bør opnast i Internet Explorer for at programmet skal kunne køyrast). Saka ligg òg som nettsak på NRK.no, og på DinSide.

 

2002

På Høyden 16. desember 2002: Får masterstudium i farmasi fra høsten 2003. Les om farmasistudiet i Bergen si oppretting!