Hjem
UiB Ferd karrieresenter for yngre forskere
Karrieresamtalen og etikk

Et løfte som gjelder karrieresamtalen

Vi har valgt å kalle det karrieresamtale for å tydeliggjøre at vi ikke tilbyr en ferdig oppskrift eller en veiledning du kan følge for å nå dine mål. Vi tror at det å utforske og undersøke gjennom samtale er en hjelp på veien til å selv å finne løsning og ta gode valg videre.

En tegning av overkroppen av to personer med mange snakkebobler med tekst om hvilken etiske forventninger veisøker kan ha til veileder.
Foto/ill.:
Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse - etisk løfte for samtale.