Hjem
UiB Ferd karrieresenter for yngre forskere
UiB-Ferd

Inkludering og mangfold i karriereveiledning

UiB Ferd støtter ALLE forskere tilknyttet UiB. Så langt som mulig vil vi prøve å tilrettelegge for at alle skal ha like mulighter til å få karrieresamtale eller delta på våre aktiviteter.

Hovedinnhold

Tilrettelegging av karrieresamtale

UiB Ferd tilbyr tilrettelegging av karrieresamtaler ved at samtalen kan gjøres i andre lokaler enn kontorene våre når det er et ønske eller behov for det. Samtaler kan også foregå digitalt via Zoom eller Teams.

Sende spørsmål og informasjon på e-post

Vi kan svare på spørsmål og utveksle informasjon via epost, men vi fraråder å sende sensitive personopplysninger ukryptert på e-post.

Informere om andre instanser 

Det er mange ulike forhold som kan være et tema i en karrieresamtale. Som karriereveiledere er det ikke alle saker vi har kompetanse på og mandat til å håndtere. I en samtale der vi erkjenner at vi har faglige begrensninger vil vi likevel prøve å bidra ved å opplyse og informere om andre instanser og tjenester som kan være relevante.    

Informasjons- og kunnskapsdeling

Vi har begynt å samle informasjon som kan være nyttig å kjenne til for enkelte yngre forskere når de vurderer videre karriere muligheter. Ta gjerne kontakt med oss i UiB Ferd om du har erfaringer og kunnskaper som kan være nyttig for andre å vite om.

Tilretteleggingsorganisasjoner og bedrifter

Aspergerbedriftene ble startet for å skaffe mennesker med Asperger syndrom lønnet arbeid, og gjøre deres kompetanse tilgjengelig for næringslivet. Lenke til nettside for Aspergerbedriften. 

Jobbforalle.no - er et stillingsmarked opprettet for å fremme et inkluderende arbeidsliv.Det skal være en møteplass mellom personer som støter på utfordringer med å få jobb gjennom vanlige rekrutteringskanaler og bedrifter som ønsker å ta et samfunnsansvar gjennom en åpen og inkluderende rekruttering. Lenke til nettside om Jobbforalle.no. 

NAV - Dersom du har behov for tilrettelegging av arbeidsplass eller assistanse for å kunne arbeide, kontakt NAV for å få informasjon om ordninger som inkluderingstilskudd, hjelpemidler, lese- og sekretærhjelp, tolk, funksjonsassistanse, reisedekning og reisetilskudd.
Lenke til nettside om NAV sine tilretteleggingstiltak. 

Informasjonshefter fra NAV:
Arbeidssøkere med asperger syndrom
Arbeidssøkere med ADHD
Arbeidssøkere med Tourettes syndrom