Hjem
Biomaterialer

Vant poster-presentasjon i Nano-programmet

Anders Teigland, som er første-års bachelorstudent i nanoteknologi, vant den lokale poster-presentasjonen med arbeid innan nanotoksikologi

Ved Biomaterialer har vi studentar som er i bachelor-programmet i nanoteknologi (NANO100). Nokre av studentane kan hospitere innan nanotoksikologi, eit felt der nanoteknologi møter biologi. Dette er ein aktivitet som går føre seg ved BioMatLab på laboratoriebygget ved Haukeland universitetssjukehus. Anders Teigland vant poster-presentasjonen som programmet hadde på våren i 2010. Tittelen på posteren var "Interaksjonar mellom TiO2-partiklar og celler undersøkt med Cyto-Viva mikroskopi". Det blei vist at partiklane vart teke opp av cellene, og påverka desse.