Hjem
Biomaterialer

Paul Johan Høl får midler fra Bergen Medisinske Forskningsstiftelse (BMFS)

Dr. scient. Paul Johan Høl ved Institutt for kirurgiske fag får tre-års forskningsstipend fra BMFS

Tittelen på forskningsprosjektet er "Clinical biomaterials: Contributing to performance and safety of implants"

Forskningsvirksomheten dreier seg om biomaterialer brukt i f.eks. implantater av ulike typer, f.eks. hofteproteser. Dette blir gjort i samarbeid med kliniske miljø og aktuelle registre, og er derved en typisk translasjonell aktivitet. Forskningsvirksomheten blir for en stor del gjort ved BioMatLab - et laboratorium i Laboratoriebygget ved Haukeland universitetssjukehus.

Tildelingen er på kr 1,1 mill årlig i tre år.

(Om BioMatLab - fra "På Høyden")

Den 25. august ble Paul Johan Høl og seks andre forskere markert med et arrangement der Trond Mohn, som har donert midlene, var til stede.

(Nyhetssak i "På Høyden")