Hjem
Barnevern, likestilling og inkludering
Nyheter

Ny barnevernslov

Høring NOU 2016:16. Høringssvar til ny barnevernslov fra Det psykologiske fakultet

Ny barnevernslov
Foto/ill.:
www.regjeringen.no

Hovedinnhold

Universitetet i Bergen ved Det psykologiske fakultet har følgende høringssvar til ny barnevernslov.

Høringsuttalelsen er utarbeidet av fagpersonene Ragnhild Hollekim og Marte Knag Fylkesnes ved HEMIL-senteret og følger kapittelinndelingen i utredningen, slik lovutvalget ber om.

Se vedlagt PDF for å lese høringssvaret.