Hjem
Invaderende medier, ambivalente brukere og digital detox

Prosjektets innretning og mål

Digital detox er blitt en betegnelse på å ta en pause fra digitale medier. Hvordan håndterer mennesker dagens informasjonsoverflod?

Hovedinnhold

Om prosjektet:

Invaderende medier, ambivalente brukere og digital detox (Digitox), studerer aktuelle spørsmål knyttet til høyt forbruk av digitale medier og verktøy. Mens mange studier fokuserer på de positive sidene ved digitale medier, fokuserer dette prosjektet på ambivalens, motstand og forsøk på tilbaketrekning og frakobling.

Mediebruken endrer seg raskt, og på få år har det skjedd store forandringer i hvordan vi kommuniserer og vedlikeholder sosiale nettverk. Digitale medier påvirker våre mest dagligdagse gjøremål, og presenterer oss for stadig nye valg og dilemmaer knyttet til hva som er god mediebruk. Konsekvensene diskuteres både i det private og offentlige rom, og berører områder som selvhjelp og selvregulering, mediepolitikk og industriens ansvar.

Digitox bygger på tverrfaglige innsikter fra medievitenskap, spillstudier og psykologi for å undersøke årsaker til, og konsekvenser av, digitale mediers økte tilstedeværelse i folks liv.

Prosjektet ledes av Trine Syvertsen ved Universitetet i Oslo, og er et samarbeid mellom dem, Universitetet i Bergen og Høyskolen Kristiania. Fra UiB deltar Brita Ytre-Arne og Hallvard Moe. Ved UiB er prosjektet også tilknyttet Forskningsgruppen for mediebruk og publikumsstudier. Prosjektet pågår fra 2019 til 2023.

Mål:

Prosjektet undersøker spesielt fenomenet digital detox – et nytt begrep som beskriver mobilpauser eller andre former for tilbaketrekning fra digitale medier og verktøy. Prosjektet ser også på nordiske medieidealer og opplevde konflikter mellom høyt medietrykk og idealer om å koble av, for eksempel i forbindelse med hytte- eller friluftsliv.

Delprosjekter:

Prosjektet er organisert i fire arbeidspakker.

AP1: Normer og politikk (Leder: Ole Jacob Madsen)A

AP2: Industri (Leder: Faltin Karlsen)

AP3: Brukerne (Leder: Brita Ytre-Arne)

AP4: Teori og konsepter (Leder: Trine Syvertsen)

Relaterte prosjekter:

Prosjektet bygger på en studie finansiert av Rådet for anvendt medieforskning (RAM) kalt “Når digitale medier invaderer livet” utført i 2018-2019.

Finansiering:

Norges forskningsråd (FRIPRO)

Har du spørsmål om prosjektet? Kontakt en av de overnevnte personene.