Hjem
Forskergruppe for familie-, barne-, arve- og personrett
Medlemmer i forskergruppen

Medlemmer i forskergruppen

Forskergruppen for arve-, familie-, barne- og personrett har 14 faste medlemmer og fem eksterne medlemmer. Forskergruppen ledes av Anneken Sperr og Thomas Eeg.

Hovedinnhold

Eksterne medlemmer

Christian Børge Sørensen

Christian Børge Sørensen er Fylkesnemdsleder for Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker, Rogaland.

Ellen Lexerød Hovlid

Ellen Lexerød Hovlid er professor ved institutt for journalistikk, Høgskulen i Volda.

Ingvild Sande Lillebø

Ingvild Sande Lillebø er høgskulelektor ved institutt for planlegging, administrasjon og samfunnsfag, Høgskulen i Volda.

Torstein Frantzen

Torstein Frantzen er lagdommer i Gulating lagmannsrett. Han er tidligere professor ved juridisk fakultet.

Karsten Brynildsrud

Karsten Brynildsrud er førsteamanuensis ved institutt for velferd, ledelse og organisasjon, Høgskolen i Østfold.