Hjem
Forskergruppe for familie-, barne-, arve- og personrett
NYTT MEDLEM

Nytt medlem: Anna Nylund

Professor Anna Nylund er nytt medlem i forskergruppen for familie-, barne-, arve- og personrett.

Hovedinnhold

Anna Nylund har doktorgrad fra Helsingfors Universitet i Finland, men har bodd ca. 15 år i Norge og arbeidet ved Universitetet i Tromsø. Hun er tidligere dommerfullmektig, og fikk da interesse for familierett - særlig barns rett til medvirkning i mekling i barnelovssaker. Nylund har forsket på ulike meklingsordninger og i hvilken grad og på hvilken måte de er tilpasset behovene til familier med ulik grad av konfliktnivå. Hun har også sett nærmere på hvordan mekling kan og bør ivareta barnets rett til deltakelse eller medvirkning, og hvordan blant annet forståelsen av hva deltakelse innebærer påvirker om og hvordan barnets rettigheter blir gjennomført i praksis.

Sammen med sine tidligere kolleger ved UiT har hun gitt ut en antologi hos forlaget Brill om barns konstitusjonelle rettigheter i de nordiske landene. Sommeren 2021 hadde hun en presentasjon av nordisk familiemekling på World Congress on Family Law and Children's Right. Akkurat nå er Nylund i ferd med å ferdigstille en artikkel som sammenligner meklingsordningene i de nordiske land særlig med tanke på hvilket tilbud som gis til familier med høyt konfliktnivå.