Hjem
Forskergruppe for familie-, barne-, arve- og personrett
Nyhet

20 års-jubileum for Barnekonvensjonen

For å markere 20 års-jublieet til barnekonvensjonen skal forskergruppen avholde en konferanse og utgi en bok om den.

Glade barn som holder et skilt med teksten «rettigheter»
Foto/ill.:
Colourbox.com/225143

Hovedinnhold

Høsten 2023 er det 20 år siden barnekonvensjonen ble en del av norsk rett. For å markere 20 års-jublieet skal forskergruppen avholde en konferanse og utgi en bok om barnekonvensjonen.

Tema for boken er hvilken betydning barnekonvensjonen har hatt for barns rettsstilling på ulike rettområder og for ulike grupper barn i norsk rett. Forfatterne vil også ta stilling til om, og i så fall hva, som gjenstår for å opfylle barnekonvensjonen sine krav i norsk rett. 

Prosjektet er et samarbeid mellom interne og eksterne medforfattere. Det er initiert av av redaktørene postdoktor Ingun Fornes, professor Anna Nylund, og professor Anneken Kari Sperr.

Forskergruppen arrangerer et skriveseminar i november, der forfatterne blant annet vil kommentere hverandres tekstutkast. Seminaret går over to dager i Bergen.