Hjem
Forskergruppe for familie-, barne-, arve- og personrett
Nettverk

Nettverk

Medlemmer i forskergruppa har deltagelse i nettverk både regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

To personer i et nettverk
Medlemmer av forskergruppen har diverse verv tilknyttet forskergruppen sitt kjerneområde.
Foto/ill.:
Photo by Alina Grubnyak on Unsplash

Hovedinnhold

Camilla Bernt

 • Leder av Nordic Network for Mediation Research, et tverrfaglig nettverk for meklingsforskere. Nettverket har mange medlemmer som arbeider med mekling og annen konfliktløsning på barnerettsfeltet. 

Thomas Eeg

 • Medlem av International Society of Family Law.
 • Medlem av Nordisk arverettsnettverk.
 • Flere av medlemmene i forskergruppen deltar på nordisk familierettssymposium. Seminaret samler spesielt inviterte akademikere og praktikere fra de nordiske land hvert annet eller tredje år.
 • Medlem av Nordisk arveforskningsnettverk 

Anneken Sperr

 • Medlem og fast representant for Norge/Norden under "Symposium Für Europäisches Familienrecht", som avholdes i Regensburg, Tyskland med 2 til 3 års mellomrom.
   
 • Medlem av Nordic Network for Mediation Research, et tverrfaglig nettverk for meklingsforskere.
   
 • Medlem av Nordisk forskningsnettverk innen barnerett

Ingun Fornes

 • Medlem av Nordisk forskningsnettverk innen barnerett
 • Medlem av Nordic Network for Mediation Research, et tverrfaglig nettverk for meklingsforskere. Nettverket har mange medlemmer som arbeider med mekling og annen konfliktløsning på barnerettsfeltet.