Hjem
Forskningsgruppe for klinisk psykologi

Hovedinnhold

Forskningsgruppe for klinisk psykologi utfører forskning innen: psykologisk behandling, psykiske helsetjenester og brukerperspektiver, mental helse gjennom livsløpet, livsstilsvaner og mental helse, og filosofisk og teoretisk psykologi. 

Innenfor disse forskningstemaene finner vi bl.a.:

  • Søvn: etiologi, epidemiologi, behandling av insomni, epidemiologiske studier av konsekvenser av søvnvansker
  • Helsepsykologi: psykososiale aspekter ved prognose og rehabilitering av hjertesykdom, smertetilstander, spilleavhengige
  • Angstlidelser: randomiserte, kontrollerte studier basert på kognitiv atferdsterapi for ulike angstlidelser, f.eks. enkle fobier/odontofobi, panikkangst og sosial fobi hos voksne, og sosial angst og separasjonsangst hos barn
  • Prosess- og utfallsforskning i psykoterapi: studier på etterlevelse, arbeidsallianse, og utfall av ulike former for psykologiske intervensjoner (f.eks. CBT, selvhjelpsprogram m.m.).
  • Lysbehandling: eksperimentelle studier, kliniske intervensjonsstudier

 

Forskningsgruppen er delt inn i to tematiske noder: