Home
Bergen Clinical Psychology Research Group

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Main content

Forskningsgruppe for klinisk psykologi utfører forskning innen: psykologisk behandling, psykiske helsetjenester og brukerperspektiver, mental helse gjennom livsløpet, livsstilsvaner og mental helse, og filosofisk og teoretisk psykologi. 

Innenfor disse forskningstemaene finner vi bl.a.:

  • Søvn: etiologi, epidemiologi, behandling av insomni, epidemiologiske studier av konsekvenser av søvnvansker
  • Helsepsykologi: psykososiale aspekter ved prognose og rehabilitering av hjertesykdom, smertetilstander, spilleavhengige
  • Angstlidelser: randomiserte, kontrollerte studier basert på kognitiv atferdsterapi for ulike angstlidelser, f.eks. enkle fobier/odontofobi, panikkangst og sosial fobi hos voksne, og sosial angst og separasjonsangst hos barn
  • Prosess- og utfallsforskning i psykoterapi: studier på etterlevelse, arbeidsallianse, og utfall av ulike former for psykologiske intervensjoner (f.eks. CBT, selvhjelpsprogram m.m.).
  • Lysbehandling: eksperimentelle studier, kliniske intervensjonsstudier

 

Forskningsgruppen er delt inn i to tematiske noder: