Home
Bergen Clinical Psychology Research Group

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Main content

Søvnforskning: etiologi, epidemiologi, og behandling of insomni. Epidemiologiske studier av konsekvenser av søvnvansker.

Helsepsykologi: psykososiale aspekter ved prognose og rehabilitering av hjertesykdom, smertetilstander og spilleavhengighet.

Angstlidelser: randomiserte, kontrollerte studier basert på kognitiv atferdsterapi for ulike angstlidelser, f.eks. enkle fobier/odontofobi, panikkangst og sosial fobi hos voksne, og sosial angst og separasjonsangst hos barn.

Prosess og utfallsforskning i psykoterapi: studier på etterlevelse, arbeidsallianse, og utfall av ulike former for psykologiske intervensjoner (f.eks. CBT, selvhjelpsprogram m.m.).