Hjem

Forskningsgruppe for psykoterapiforskning og klinisk opplæring

Hovedinnhold

Forskningsgruppe for psykoterapiforskning og klinisk opplæring

Vi forsker på endring og utfall i psykoterapi, og opplæring av fremtidens terapeuter.


Kontakt forskningsgruppen:

Professor Aslak Hjeltnes (forskningsgruppeleder)
Epost: aslak.hjeltnes@uib.no

Professor Elisabeth Schanche (leder for videolaben)
Epost: elisabeth.schanche@uib.no

Professor Signe Hjelen Stige (leder for klinisk opplæring)
Epost: signe.stige@uib.no

Å forstå endring i psykoterapi og forbedre klinisk opplæring

Velkommen til forskergruppe for psykoterapiforskning og terapeutopplæring (Bergen Psychotherapy Change Lab).

Vi forsker på endringsprosesser og utfall i psykoterapi, og gode måter å trene fremtidige terapeuter. Mål for forskningen vår er å beskrive hvordan endring skjer i ulike former for psykologisk behandling, og hvordan vi kan kan trene og utvikle gode terapeuter.

Prosjektene i vår forskergruppe inkluderer studier av endring i emosjonsfokusert terapi (EFT), kognitiv atferdsterapi (KAT) og mentaliseringsbasert terapi (MBT). Vi studerer også målrettet trening av terapeutiske ferdigheter, inkludert responsivitet og fasiliterende mellommenneskelige ferdigheter. Vi er også opptatt av å studere nye teknologier i terapeutopplæring, og bruk av videokoding og virtual reality (VR) i klinisk opplæring av psykologer.

Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål eller er interessert i høre mer om denne forskergruppen!