Hjem

Mohn kreftforskningslaboratorium

Haukeland universitetssjukehus - Kreft

Mohn kreftforskningslaboratorium vart etablert i 2009 i laboratoriebygget på Haukeland med middel frå Bergens Medisinske Forskingsstiftelse (BMFS) og Trond Mohn.

 

Mohn Kreftforskningslaboratorium er bygd for translasjonell kreftforskning. Prosjekta det vert jobba med ligg i skjæringspunktet mellom basal- / molekylærbiologiske og kliniske studiar. ​​​​​​Hovudproblemstillingane det vert jobba med i Mohn Kreftforskningslaboratorium , er identifisering av genetiske- og molekylære mekanismar som påverkar risiko for ulike typar kreft, samt mekanismar som påverkar behandlingseffekt i pasientar med påvist kreftsjukdom.

Fremtidens kreftbehandling
Nova-seq maskin

Ny vidundermaskin

Novaseq 6000 er blant verdens fremste teknologi på genanalyser. Den skal hjelpe forskerne ved Mohn Kreftforskningslaboratorium å avdekke hvorfor noen svulster ikke reagerer på behandling.

ESMO 2019
Norske kreftleger vil ikke vente lenger

Fremtiden er persontilpasset medisin

Norske kreftleger vil ikke vente lenger. De forventer nasjonal handling for persontilpasset medisin til kreftpasienter.

ESMO 2019
Presenterte poster

Mer målrettet behandling

64 prosent av kvinner med trippel negativ brystkreft får redusert tumorstørrelse etter behandling med olabarib.

Persontilpasset behandling
Rosesløyfe

10 spørsmål og 10 svar om brystkreft

Bedre persontilpasset behandling er fremtiden.

FORSKERSKOLEN I KLINISK MEDISIN 2020
Forskerskolen i klinisk medisin vinnere 2020

Disse vant forskningspresentasjonene 2020

I alt åtte priser ble delt ut i forbindelse med Forskerskolen i klinisk medisins årlige forskningskonferanse.

Skjermdump Dagens Medisin

Prinsipper for prioritering og ressursbruk i offentlig helsevesen

Den 12. september publiserte Dagens Medisin et debattinnlegg signert overlege/professor PE Lønning, overlege/professor II Eikesdal, professor Myklebost, professor Knappskog og professor emeritus Dahl om norsk kreftbehandling og diagnoser som ikke gir rett til immunterapi.

Forskerne skriver:

"Sommerens store sak innen norsk kreftbehandling gjelder spørsmålet om det offentliges ansvar for overtakelse av behandling iverksatt av private aktører. Som kreftleger og forskere har vi all forståelse for den enkelte pasients fortvilte situasjon – og vi vil verken kritisere pasient eller pårørende. Men saken fremtvinger en viktig prinsippdebatt rundt prioriteringer og ressursbruk i vårt offentlige helsevesen."

Hele debattinnlegget kan lese på Dagens Medisin.