Hjem

Mohn kreftforskningslaboratorium

Hovedinnhold

Haukeland universitetssjukehus - Kreft

Mohn kreftforskningslaboratorium vart etablert i 2009 i laboratoriebygget på Haukeland med middel frå Bergens medisinske forskningsstiftelse (BMFS) og Trond Mohn.

 

Mohn kreftforskningslaboratorium er bygd for translasjonell kreftforsking. Prosjekta det vert jobba med ligg i skjæringspunktet mellom basal-/molekylærbiologiske og kliniske studiar. ​​​​​​Hovudproblemstillingane det vert jobba med i Mohn kreftforskningslaboratorium er identifisering av genetiske- og molekylære mekanismar som påverkar risiko for ulike typar kreft, samt mekanismar som påverkar behandlingseffekt i pasientar med påvist kreftsjukdom.

NYHET | FORSKNING
Bilde viser en tekst fra et tidsskrift med bilde av en mann med hvitt hår

Lovende effekt av Lynparza som monoterapi i Petremac-studien

I et intervju med journalist Marit Aaby Vebenstad (publisert 28.06.2022 i det onkologiske tidsskriftet Brystkreft) forteller Per Eystein Lønning fra Mohn Kreftforskningslaboratorium om den lovende effekten av Lynparza som monoterapi i behandlingen av trippel negativ brystkreft i forbindelse med den...

NYHET │ FORSKNING
Bildet viser papirutgaven av Dagladet og en mann i hvit frakk

Nasjonal og internasjonal omtale av bryst- og eggstokkreftstudie

Dagbladet (04.06.2022 (digitalutgave) og 21.06.2022 (papirutgave)) og svenske Expressen (12.06.2022) omtaler en forskningsstudie som er et samarbeid mellom Brystkreftgruppen ved Mohn kreftforskningslaboratorium og Women's Health Initiative (WHI) i USA. Studien beskriver en ny type mekanisme som...

NYHET │ FORSKNING
The picture shows Professor Per Eystein Lønning being interviewed at ASCO

Funn om ny årsak til brystkreft presentert på ASCO 2022

I et intervju med journalist Julie Kalveland fra Dagens Medisin (04.06.2022) forteller Professor Per Eystein Lønning om de viktigste funnene fra en norsk-amerikansk samarbeidsstudie om BRCA1-metylering i bryst- og eggstokkreft. Funnene ble presentert muntlig av Lønning på ASCO (03.06.2022).

Nyhet | Forskning
Kreftforskere ved UiB og Haukeland sykehus

K.G. Jebsen-senter ved UiB får forlenget støtte

K.G. Jebsen-senter for genom-rettet kreftterapi ved Universitetet i Bergen får 9 millioner kroner fra stiftelsen til å fortsette sin banebrytende forskning. Det samme gjør senteret for B-cellekreft i Oslo.

Nyhet | Forskning
Penger fra Rosa sløyfe-aksjon til kreftforskere

UiB-forskarar får millionstøtte frå Kreftforeininga

UiB-forskarane Hans Petter Eikesdal og Stian Knappskog får til saman nærare 16 millionar kroner i midler frå fjorårets Rosa sløyfe-aksjon. Pengane vil mellom anna gå til betre genanalysar for å avgjere kva slags pasientar som treng cellegiftbehandling.

Skjermdump Dagens Medisin

Prinsipper for prioritering og ressursbruk i offentlig helsevesen

Den 12. september publiserte Dagens Medisin et debattinnlegg signert overlege/professor PE Lønning, overlege/professor II Eikesdal, professor Myklebost, professor Knappskog og professor emeritus Dahl om norsk kreftbehandling og diagnoser som ikke gir rett til immunterapi.

Forskerne skriver:

"Sommerens store sak innen norsk kreftbehandling gjelder spørsmålet om det offentliges ansvar for overtakelse av behandling iverksatt av private aktører. Som kreftleger og forskere har vi all forståelse for den enkelte pasients fortvilte situasjon – og vi vil verken kritisere pasient eller pårørende. Men saken fremtvinger en viktig prinsippdebatt rundt prioriteringer og ressursbruk i vårt offentlige helsevesen."

Hele debattinnlegget kan lese på Dagens Medisin.