Hjem

Mohn kreftforskningslaboratorium

Hovedinnhold

Haukeland universitetssjukehus - Kreft

Mohn kreftforskningslaboratorium vart etablert i 2009 i laboratoriebygget på Haukeland med middel frå Bergens Medisinske Forskingsstiftelse (BMFS) og Trond Mohn.

 

Mohn Kreftforskningslaboratorium er bygd for translasjonell kreftforskning. Prosjekta det vert jobba med ligg i skjæringspunktet mellom basal- / molekylærbiologiske og kliniske studiar. ​​​​​​Hovudproblemstillingane det vert jobba med i Mohn Kreftforskningslaboratorium , er identifisering av genetiske- og molekylære mekanismar som påverkar risiko for ulike typar kreft, samt mekanismar som påverkar behandlingseffekt i pasientar med påvist kreftsjukdom.

Nyhet | Forskning
Kreftforskere ved UiB og Haukeland sykehus

K.G. Jebsen-senter ved UiB får forlenget støtte

K.G. Jebsen-senter for genom-rettet kreftterapi ved Universitetet i Bergen får 9 millioner kroner fra stiftelsen til å fortsette sin banebrytende forskning. Det samme gjør senteret for B-cellekreft i Oslo.

Nyhet | Forskning
Penger fra Rosa sløyfe-aksjon til kreftforskere

UiB-forskarar får millionstøtte frå Kreftforeininga

UiB-forskarane Hans Petter Eikesdal og Stian Knappskog får til saman nærare 16 millionar kroner i midler frå fjorårets Rosa sløyfe-aksjon. Pengane vil mellom anna gå til betre genanalysar for å avgjere kva slags pasientar som treng cellegiftbehandling.

PARP-hemmere
Skjermdump fra New England Journal of Medicine

Oppløftende resultater for målrettet behandling mot arvelig brystkreft

En studie publisert i New England Journal of Medicine viser forbedret sykdomsfri overlevelse for brystkreftpasienter som fikk PARP-hemmer etter standardbehandling.

Persontilpasset brystkreftbehandling
Aas og Eikesdal

Gode resultat for hormonbehandling

Gjennom studien Petremac har legar ved Haukeland funne ut at pasientar med hormonfølsam brystkreft får god effekt, færre biverknader og treng mindre inngripande kirurgi når dei får hormonbehandling i staden for cellegift.

Fremtidens kreftbehandling
Nova-seq maskin

Ny vidundermaskin

Novaseq 6000 er blant verdens fremste teknologi på genanalyser. Den skal hjelpe forskerne ved Mohn Kreftforskningslaboratorium å avdekke hvorfor noen svulster ikke reagerer på behandling.

Skjermdump Dagens Medisin

Prinsipper for prioritering og ressursbruk i offentlig helsevesen

Den 12. september publiserte Dagens Medisin et debattinnlegg signert overlege/professor PE Lønning, overlege/professor II Eikesdal, professor Myklebost, professor Knappskog og professor emeritus Dahl om norsk kreftbehandling og diagnoser som ikke gir rett til immunterapi.

Forskerne skriver:

"Sommerens store sak innen norsk kreftbehandling gjelder spørsmålet om det offentliges ansvar for overtakelse av behandling iverksatt av private aktører. Som kreftleger og forskere har vi all forståelse for den enkelte pasients fortvilte situasjon – og vi vil verken kritisere pasient eller pårørende. Men saken fremtvinger en viktig prinsippdebatt rundt prioriteringer og ressursbruk i vårt offentlige helsevesen."

Hele debattinnlegget kan lese på Dagens Medisin.