Hjem

Mohn kreftforskningslaboratorium

Hovedinnhold

Haukeland universitetssjukehus - Kreft

Mohn kreftforskningslaboratorium vart etablert i 2009 i laboratoriebygget på Haukeland med middel frå Bergens medisinske forskningsstiftelse (BMFS) og Trond Mohn.

 

Mohn kreftforskningslaboratorium er bygd for translasjonell kreftforsking. Prosjekta det vert jobba med ligg i skjæringspunktet mellom basal-/molekylærbiologiske og kliniske studiar. ​​​​​​Hovudproblemstillingane det vert jobba med i Mohn kreftforskningslaboratorium er identifisering av genetiske- og molekylære mekanismar som påverkar risiko for ulike typar kreft, samt mekanismar som påverkar behandlingseffekt i pasientar med påvist kreftsjukdom.

NYHET | FORSKNING
Forsiden av e-avisen til VG

Epigenetiske forandringer tidlig i fosterlivet kan gi kreft

Forskning ved UiB viser at om lag tjue prosent av alle alvorlige brystkrefttilfeller kan skyldes epigenetiske forandringer i et spesifikt gen allerede i fosterlivet.

NYHET | FORSKNING
Portrett av smilende mann i dress

Prosjekt om BRCA1-metylering i fosterlivet får millionstøtte fra Kreftforeningen

Mohn Kreftforskningslaboratorium er blitt tildelt 7 993 000 kr av Kreftforeningen for prosjektet "Er BRCA1-metylering i fosterlivet det første steget mot kreft?". Prosjektet ledes av Stian Knappskog og er et av 25 prosjekter blant 143 søkere som får støtte etter årets tildelinger.

NYHET │ FORSKNING
Figur som viser metylering i foster, barn og voksne

BRCA1-metylering gir kreftrisiko

En ny studie publisert i JAMA Oncology (September 2022) viser at BRCA1-metylering i fosterlivet gir økt kreftrisiko i voksen alder.

NYHET | FORSKNING
Bilde viser en tekst fra et tidsskrift med bilde av en mann med hvitt hår

Lovende effekt av Lynparza som monoterapi i Petremac-studien

I et intervju med journalist Marit Aaby Vebenstad (publisert 28.06.2022 i det onkologiske tidsskriftet Brystkreft) forteller Per Eystein Lønning fra Mohn Kreftforskningslaboratorium om den lovende effekten av Lynparza som monoterapi i behandlingen av trippel negativ brystkreft i forbindelse med den...

NYHET │ FORSKNING
Bildet viser papirutgaven av Dagladet og en mann i hvit frakk

Nasjonal og internasjonal omtale av bryst- og eggstokkreftstudie

Dagbladet (04.06.2022 (digitalutgave) og 21.06.2022 (papirutgave)) og svenske Expressen (12.06.2022) omtaler en forskningsstudie som er et samarbeid mellom Brystkreftgruppen ved Mohn kreftforskningslaboratorium og Women's Health Initiative (WHI) i USA. Studien beskriver en ny type mekanisme som...

Skjermdump Dagens Medisin

Prinsipper for prioritering og ressursbruk i offentlig helsevesen

Den 12. september publiserte Dagens Medisin et debattinnlegg signert overlege/professor PE Lønning, overlege/professor II Eikesdal, professor Myklebost, professor Knappskog og professor emeritus Dahl om norsk kreftbehandling og diagnoser som ikke gir rett til immunterapi.

Forskerne skriver:

"Sommerens store sak innen norsk kreftbehandling gjelder spørsmålet om det offentliges ansvar for overtakelse av behandling iverksatt av private aktører. Som kreftleger og forskere har vi all forståelse for den enkelte pasients fortvilte situasjon – og vi vil verken kritisere pasient eller pårørende. Men saken fremtvinger en viktig prinsippdebatt rundt prioriteringer og ressursbruk i vårt offentlige helsevesen."

Hele debattinnlegget kan lese på Dagens Medisin.