Hjem

Mohn kreftforskningslaboratorium

Haukeland universitetssjukehus - Kreft

Mohn kreftforskningslaboratorium vart etablert i 2009 i laboratoriebygget på Haukeland med middel frå Bergens Medisinske Forskingsstiftelse (BMFS) og Trond Mohn.

 

Mohn Kreftforskningslaboratorium er bygd for translasjonell kreftforskning. Prosjekta det vert jobba med ligg i skjæringspunktet mellom basal- / molekylærbiologiske og kliniske studiar. ​​​​​​Hovudproblemstillingane det vert jobba med i Mohn Kreftforskningslaboratorium , er identifisering av genetiske- og molekylære mekanismar som påverkar risiko for ulike typar kreft, samt mekanismar som påverkar behandlingseffekt i pasientar med påvist kreftsjukdom.

Kreftpodden
Kreftpodden

Brystkreft med spredning

Podkast om utvikling av kreftbehandlingen, og hvordan persontilpasset behandling og nye medisiner gjør at flere kan leve lenger med metastatisk brystkreft.

ASCO 2019
Lønning intervjues av Dagens Medisin

Status på brystkreft fra ASCO

Per Eystein Lønning og Hans Petter Eikesdal redegjør for status på brystkreft fra ASCO i flere intervju hos Dagens Medisin.

Fakultetets dag 2019
Gruppefoto fra fakultetets dag med prisvinnere, prorektor og dekan

Festdag for fakultetet

På Fakultetets dag 13. juni, hedret vi våre beste ansatte, og fikk bedre innsikt i hva som skjer med hjernen vår når vi sover.