Hjem
Mohn kreftforskningslaboratorium

Samarbeid

Translasjonell kreftforskning krever samarbeid mellom klinikere og forskere med ulik bakgrunn og kompetanse, og mellom ulike fagmiljøer.

Hovedinnhold

Forskerne ved Mohn kreftforskningslaboratorium samarbeider tett med flere avdelinger og seksjoner knyttet til Haukeland universitetssjukehus (Avdeling for kreftbehandling og medisinsk fysikk, Kirurgisk klinikk, KvinneklinikkenSenter for medisinsk genetikk og molekylærmedisin og Seksjon for Kreftgenomikk) og Universitetet i Bergen (Klinisk institutt 1 , Klinisk institutt 2 og Institutt for biomedisin ved Det medisinske fakultet).

Det daglige forskningsarbeidet ved Mohn kreftforskningslaboratorium blir utført gjennom samarbeid mellom klinikere, labteknisk personale, stipendiater, postdoktorer og professorer. Dette utgjør et godt grunnlag for å utnytte bredden av fagkompetansen som finnes i Bergen på dette området. 

Vi har også et tett forskningssamarbeid med de andre kreftavdelingene i Norge.

I tillegg er det etablert gode samarbeid med flere nasjonale og internasjonale forskningsgrupper (se faktaboks).