Hjem

Klinisk institutt 1

Velkommen til Klinisk institutt 1

Klinisk institutt 1 har som formål og oppgave å drive medisinsk forskning og utdanning på høyt internasjonalt nivå. Instituttet vektlegger forskning som tar utgangspunkt i kliniske problemstillinger, og kombinerer dette med grunnleggende laboratorie- og registerbasert forskning og forskning knyttet til billeddannende analyser.

Instituttet består av elleve seksjoner. Disse omfatter fagene ortopedi, urologi, plastikkirurgi, anestesiologi, patologi, radiologi, nevrologi, nevrokirurgi, øre-nese-hals, småkirurgi, psykiatri, oftalmologi (øye), dermatologi (hud), gastroenterologi, gastrokirurgi, ernæring og nefrologi.

Studier hos Klinisk Institutt 1 (K1)

K1 er involvert i profesjonsutdanningen for leger, masterutdanning og bachelorutdanning, og har ansvaret for 48 studieemner. Det er hovedsakelig emner innen medisinstudiet og studieprogrammene i ernæring. Vi har også noen få emner som undervises for odontologi- og tannpleierstudenter innen patologi.

Se oversikt over studieemner hos K1.

Kreftbehandling
Lars Akslen med mikroskop på sitt kontor

Kreftens sporhunder

Lars A. Akslen i Centre for Cancer Biomarkers undersøker kreftens unike fingeravtrykk for å skreddersy behandling til den enkelte.

Kompetansebygging
Kvinne står på veien og studerer et kart
okt 04

Karrieredag for PhD-kandidater

Med doktorgrad i helse- eller biovitenskap er det mange karriereveier å gå. Bli med på karrieredagen for inspirasjon og veiledning.

FORSKNING | MEDISIN
Hjerteinfarkt

Vitamin D knyttes til redusert dødelighet

Har du hjertekarsykdommer, så kan et normalt inntak av D-vitaminer redusere dødelighet betraktelig.

Nyhet
Jutta Dierkes og Sveinung Hole åpning ernæringsforskningslab

Åpnet ny lab for ernæringsforskning

Mohn ernæringsforskningslaboratorium åpnet mandag. – Markerer en videreføring av universitetets satsning på ernæringsforskning, sier professor Jutta Dierkes.

Forskning | Mageproblemer
Trygve Hausken

– Det er ikke farlig å ha mageplager

Om lag en million nordmenn har til enhver tid mageplager. Trygve Hausken forsker på hvorfor og hva vi kan gjøre med det.

Forskergrupper

Forskningsgrupper er ryggraden i medisinsk forskning. De gjør forskningen bedre, mer målrettet og triveligere. Ved K1 har vi grunnlaget for mye medisinsk forskning, nemlig gode pasientmaterialer.

K1 er organisert i 11 seksjoner. Forskningsgruppene går på kryss og tvers av både seksjoner, institutt og institusjoner. Få en oversikt over K1s forskergrupper her.

Utstrakt virksomhet

Instituttet er forankret i hele Vest-Norge, med sentre for utdanning og forskning i Bergen, Stavanger, Haugesund, Førde og Kristiansand.