Hjem

Klinisk institutt 1

Hovedinnhold

Laboratoriebygget fra innsiden

Velkommen til Klinisk institutt 1

Klinisk institutt 1 (K1) vektlegger forskning som tar utgangspunkt i kliniske problemstillinger, og kombinerer dette med grunnleggende laboratorie- og registerbasert forskning, og forskning knyttet til billeddannende analyser.

K1 er organisert i seksjoner og fagområder innen anestesi- og akuttmedisin, ortopedi, urologi, plastikkirurgi, anestesiologi, patologi, radiologi, nevrologi, nevrokirurgi, øre-nese-hals, småkirurgi, psykiatri, oftamologi, dermatologi, gastroenterologi, gastrokirurgi, nefrologi, mottaksmedisin og ernæring.

Studier ved instituttet

K1 gir undervisning i profesjonsutdanningen i medisin, samt bachelor- og masterutdanning i ernæring. I tillegg underviser ansatte ved instituttet odontologi- og tannpleierstudenter innen patologi.

Liste med emner ved instituttet

Nyhet
Portrait of Lars A. Akslen next to the Helse Vest Research Award diploma.

Akta utmerkingar til Lars A. Akslen og CCBIO

Helse Vest sin forskarpris 2023 går til Lars Andreas Akslen og CCBIO for si banebrytande forsking på tumormarkørar i kreftforsking. Denne hausten har også gjeve fleire akta utmerkingar til Akslen, ettersom han nyleg blei vald som medlem av prestisjetunge Academia Europaea.

Nyhet | Forskning
En rødhåret ung kvinne holder begge hender mot tinningene. Hun har grønn strikkegenser på seg.

Billige medisiner forebygget migrene like godt som dyre

En ny studie kaster lys over hva som virker best for å forebygge migreneanfall, og overraskende nok virket billigere medisiner like godt som de dyre.

Nyhet
Forskningsrådgivere poserer foran kamera

Lanserer ny søknadsportal for ekstern finansiering

Forskningsrådgiverne ved Det medisinske fakultet har nylig lansert en ny portal for alle forskere som ønsker å søke om ekstern finansiering.

NYHET | Horisont Europa
Kjell Morten Myhr og Øivind Thorkilldsen

Bergensforskere leder EU-prosjekt om MS og kyssesykevirus

Forskere ved Neuro-SysMed har fått 80 millioner kroner til et banebrytende forskningsinitiativ som skal avdekke Epstein-Barr-virusets rolle ved multippel sklerose.

Forskningsgrupper

Forskningsgrupper er ryggraden i medisinsk forskning. De gjør forskningen bedre, mer målrettet og triveligere. Ved K1 har vi grunnlaget for mye medisinsk forskning, nemlig gode pasientmaterialer.

Forskningsgruppene går på kryss og tvers av både fagområder, seksjoner, institutt og institusjoner. Samarbeid er helt nødvendig for å få til god forskning. K1 - Forskningsgrupper