Hjem

Klinisk institutt 1

Hovedinnhold

Velkommen til Klinisk institutt 1

Klinisk institutt 1 har som formål og oppgave å drive medisinsk forskning og utdanning på høyt internasjonalt nivå. Instituttet vektlegger forskning som tar utgangspunkt i kliniske problemstillinger, og kombinerer dette med grunnleggende laboratorie- og registerbasert forskning og forskning knyttet til billeddannende analyser.

Instituttet består av tolv seksjoner. Disse omfatter fagene ortopedi, urologi, plastikkirurgi, anestesiologi, patologi, radiologi, nevrologi, nevrokirurgi, øre-nese-hals, småkirurgi, psykiatri, oftalmologi (øye), dermatologi (hud), gastroenterologi, gastrokirurgi, ernæring og nefrologi.

Studier hos Klinisk Institutt 1 (K1)

K1 er involvert i profesjonsutdanningen for leger, masterutdanning og bachelorutdanning, og har ansvaret for 48 studieemner. Det er hovedsakelig emner innen medisinstudiet og studieprogrammene i ernæring. Vi har også noen få emner som undervises for odontologi- og tannpleierstudenter innen patologi.

Se oversikt over studieemner hos K1.

Nyhet | Forskning
hvite labrotter i bur

Ingen mikroplast i tarmvevet til rotter foret med mikroplast

Hva gjør mikroplast med kroppen vår? Forskere ved UiB foret rotter med mikroplast i en periode over fem uker for å finne svar. Funnene kan være godt nytt.

Nyhet
Fra venstre til høyre: Eivind Hanse, ukjent, Britt Inger Skaanes, Charalampos Tzoulis, Anne Marie Haga, Per Bakke

– Skaper begeistring og håp over hele landet

– Dette er en gledens dag! sa Britt Inger Skaanes fra Norges Parkinsonforbund på åpningen av landets første senter for forskning på Parkinsons sykdom.

Nyhet
Hans Peter Marti, Klinisk institutt 2

UiB-forskere får millionstøtte til målrettet behandling av kronisk nyresykdom

Et nytt forskningsprosjekt ved Klinisk institutt 1 har som mål å skreddersy behandlingen til barn og unge som lever med kronisk nyresykdom. Forskningsrådet har støttet prosjektet med 12 millioner kroner.

Nyhet | Forskning
ECT-forskere Helse Bergen/UiB

UiB-forskere vil styrke globalt samarbeid om elektrostimulerende behandling

Forskere ved Universitetet i Bergen mener elektrostimulerende behandling (ECT) kan bidra til at hjernen bygger seg opp igjen hos pasienter med alvorlige psykiske plager. Nå vil forskermiljøet gå i bresjen for å styrke det internasjonale samarbeidet på feltet.

Nyhet
baby looking straight into the camera with bright blue eyes

Lav fødselsvekt er knyttet til høyere risiko for utviklingsforstyrrelser i hjernen

Ny forskning fra UiB viser at å være født med en vekt lavere enn 3,5 kilo er assosiert med en høyere risiko for å nevrologiske utviklingsforstyrrelser som cerebral parese, autisme og schizofreni.

Forskergrupper

Forskningsgrupper er ryggraden i medisinsk forskning. De gjør forskningen bedre, mer målrettet og triveligere. Ved K1 har vi grunnlaget for mye medisinsk forskning, nemlig gode pasientmaterialer.

K1 er organisert i 11 seksjoner. Forskningsgruppene går på kryss og tvers av både seksjoner, institutt og institusjoner. Få en oversikt over K1s forskergrupper her.

Utstrakt virksomhet

Instituttet er forankret i hele Vest-Norge, med sentre for utdanning og forskning i Bergen, Stavanger, Haugesund, Førde og Kristiansand.