Hjem

Klinisk institutt 1

Hovedinnhold

Laboratoriebygget fra innsiden

Velkommen til Klinisk institutt 1

Klinisk institutt 1 (K1) vektlegger forskning som tar utgangspunkt i kliniske problemstillinger, og kombinerer dette med grunnleggende laboratorie- og registerbasert forskning, og forskning knyttet til billeddannende analyser.

K1 er organisert i seksjoner og fagområder innen anestesi- og akuttmedisin, ortopedi, urologi, plastikkirurgi, anestesiologi, patologi, radiologi, nevrologi, nevrokirurgi, øre-nese-hals, småkirurgi, psykiatri, oftamologi, dermatologi, gastroenterologi, gastrokirurgi, nefrologi, mottaksmedisin og ernæring.

Studier ved instituttet

K1 gir undervisning i profesjonsutdanningen i medisin, samt bachelor- og masterutdanning i ernæring. I tillegg underviser ansatte ved instituttet odontologi- og tannpleierstudenter innen patologi.

Liste med emner ved instituttet

Nyhet
eldre kvinne ligger alene på sykehus

Sykehusinnlagte som er alvorlig underernærte har høyere risiko for å dø to år senere

Ny forskning fra Universitetet i Bergen retter søkelyset mot viktigheten av god oppfølging av ernæringsstatusen hos de som er lagt inn på sykehus.

Nyhet
eldre kvinne sitter ved en stol på et sykehus

Opptil en tredjedel av eldre innlagte har delirium

En ny undersøkelse gjennomført ved UiB viser at opptil en tredjedel av eldre innlagte har delirium. Kun en liten brøkdel av disse blir diagnostisert med lidelsen.

Nyhet
Bilde av tabletter

Forsker på mulig ny MS-medisin

Ved Universitetet i Bergen og Haukeland Universitetssjukehus er de i gang med en ny studie for å se om en antiviral behandling hjelper mot multippel sklerose (MS).

Nyhet
kurs - rom med deltagere på Eitri

Mottar 400 000 for kurs i brukermedvirkning i forskning

Kurset "Brukermedvirkning i medisinsk og helsefaglig forskning" ved UiB forener helsepersonell, brukere og forskere. Nå har kurset fått 400 000 i støtte til å videreutvikle konseptet.

Nyhet
Portrait of Lars A. Akslen next to the Helse Vest Research Award diploma.

Akta utmerkingar til Lars A. Akslen og CCBIO

Helse Vest sin forskarpris 2023 går til Lars Andreas Akslen og CCBIO for si banebrytande forsking på tumormarkørar i kreftforsking. Denne hausten har også gjeve fleire akta utmerkingar til Akslen, ettersom han nyleg blei vald som medlem av prestisjetunge Academia Europaea.

Forskningsgrupper

Forskningsgrupper er ryggraden i medisinsk forskning. De gjør forskningen bedre, mer målrettet og triveligere. Ved K1 har vi grunnlaget for mye medisinsk forskning, nemlig gode pasientmaterialer.

Forskningsgruppene går på kryss og tvers av både fagområder, seksjoner, institutt og institusjoner. Samarbeid er helt nødvendig for å få til god forskning. K1 - Forskningsgrupper