Hjem

Klinisk institutt 1

Hovedinnhold

Oversiktsbilde av lab.bygget utenfra

Velkommen til Klinisk institutt 1

Vi har som formål og oppgave å drive medisinsk forskning og utdanning på høyt internasjonalt nivå innen medisin og klinisk ernæring. Mye av vår aktivitet med er nært knyttet til på sykehusene på Vestlandet. De fleste av våre vitenskapelige ansatte har er også tilsatt i et av helseforetakene på Vestlandet.

Instituttadministrasjonen befinner seg i 7. etasje laboratoriebygget på Haukeland universitetssjukehus.

Undervisning

K1 gir undervisning i profesjonsutdanningen i medisin, samt bachelor- og masterutdanning i ernæring. I tillegg underviser ansatte ved instituttet odontologi- og tannpleierstudenter innen patologi.

Liste over emner ved instituttet

Forskning

Ved K1 vektlegger vi forskning kliniske problemstillinger. Vi har en rekke forskningsgrupper fra instituttets 19 seksjoner/fagområder.

Instituttet er også involvert i flere ledende forsknings- og kompetansesentre, blant annet Centre for Cancer Biomarkers (CCBIO), NERO SYMED og Senter for ernæring.

Forskningsgrupper ved K1

Nyhet
eldre kvinne ligger alene på sykehus

Sykehusinnlagte som er alvorlig underernærte har høyere risiko for å dø to år senere

Ny forskning fra Universitetet i Bergen retter søkelyset mot viktigheten av god oppfølging av ernæringsstatusen hos de som er lagt inn på sykehus.

Nyhet
Bilde av tabletter

Forsker på mulig ny MS-medisin

Ved Universitetet i Bergen og Haukeland Universitetssjukehus er de i gang med en ny studie for å se om en antiviral behandling hjelper mot multippel sklerose (MS).

Nyhet
kurs - rom med deltagere på Eitri

Mottar 400 000 for kurs i brukermedvirkning i forskning

Kurset "Brukermedvirkning i medisinsk og helsefaglig forskning" ved UiB forener helsepersonell, brukere og forskere. Nå har kurset fått 400 000 i støtte til å videreutvikle konseptet.

Nyhet
Portrait of Lars A. Akslen next to the Helse Vest Research Award diploma.

Akta utmerkingar til Lars A. Akslen og CCBIO

Helse Vest sin forskarpris 2023 går til Lars Andreas Akslen og CCBIO for si banebrytande forsking på tumormarkørar i kreftforsking. Denne hausten har også gjeve fleire akta utmerkingar til Akslen, ettersom han nyleg blei vald som medlem av prestisjetunge Academia Europaea.