Hjem

Klinisk institutt 1

Hovedinnhold

Velkommen til Klinisk institutt 1

Klinisk institutt 1 har som formål og oppgave å drive medisinsk forskning og utdanning på høyt internasjonalt nivå. Instituttet vektlegger forskning som tar utgangspunkt i kliniske problemstillinger, og kombinerer dette med grunnleggende laboratorie- og registerbasert forskning og forskning knyttet til billeddannende analyser.

Instituttet består av tolv seksjoner. Disse omfatter fagene ortopedi, urologi, plastikkirurgi, anestesiologi, patologi, radiologi, nevrologi, nevrokirurgi, øre-nese-hals, småkirurgi, psykiatri, oftalmologi (øye), dermatologi (hud), gastroenterologi, gastrokirurgi, ernæring og nefrologi.

Studier hos Klinisk Institutt 1 (K1)

K1 er involvert i profesjonsutdanningen for leger, masterutdanning og bachelorutdanning, og har ansvaret for 48 studieemner. Det er hovedsakelig emner innen medisinstudiet og studieprogrammene i ernæring. Vi har også noen få emner som undervises for odontologi- og tannpleierstudenter innen patologi.

Se oversikt over studieemner hos K1.

Nyhet
Flyer fakultetets dag

Fakultetets dag 2022: Dette er prisvinnerne

Det er nå klart hvem som blir tildelt statusen som merittert underviser for 2021, og hvem som mottar Falch junior-prisen, samt fakultetets egne undervisnings- og forskningspriser. Tildelingen skjer på Fakultetets dag 27. april.

Nyhet
Charalamopos Tzoulis står i BB bygget med armene i kors. Han smiler. Gråe søyler i bakgrunnen

UiB har fått et nytt K. G. Jebsen-senter

Ved det nye K. G. Jebsen-senteret skal det forskes på årsaker til og behandling av Parkinsons sykdom. Senteret er ledet av Charalampos Tzoulis ved Klinisk institutt 1.

Pressemelding
Studien var ledet av professor og overlege Charalampos Tzoulis (midten), sammen med senior forsker Christian Dölle (venstre) og overlege Brage Brakedal (høyre).

Kan ha funnet en nøkkel til behandling av pasienter med Parkinsons sykdom

Forskere i Bergen har funnet at tilskudd med et spesielt B-vitamin øker nivået av NAD i menneskehjernen, noe som kan være svært gunstig for mennesker med hjernesykdommer som for eksempel Parkinsons sykdom.

Nyhet
baby looking straight into the camera with bright blue eyes

Lav fødselsvekt er knyttet til høyere risiko for utviklingsforstyrrelser i hjernen

Ny forskning fra UiB viser at å være født med en vekt lavere enn 3,5 kilo er assosiert med en høyere risiko for å nevrologiske utviklingsforstyrrelser som cerebral parese, autisme og schizofreni.

Nyhet
jente sitter i vinduskarm og titter ut av vinduet

Kjønnsforskjellene i autisme minker med alderen

Langt flere gutter enn jenter får diagnosen autisme, men forskjellene mellom kjønnene minker med alderen. – Kanskje vi oppdager autisme lettere hos gutter, funderer professor Maj-Britt Posserud.

Forskergrupper

Forskningsgrupper er ryggraden i medisinsk forskning. De gjør forskningen bedre, mer målrettet og triveligere. Ved K1 har vi grunnlaget for mye medisinsk forskning, nemlig gode pasientmaterialer.

K1 er organisert i 11 seksjoner. Forskningsgruppene går på kryss og tvers av både seksjoner, institutt og institusjoner. Få en oversikt over K1s forskergrupper her.

Utstrakt virksomhet

Instituttet er forankret i hele Vest-Norge, med sentre for utdanning og forskning i Bergen, Stavanger, Haugesund, Førde og Kristiansand.