Hjem

Senter for ernæring

Senter for ernæring er etablert ved Det medisinske fakultet, UiB, og administreres under Klinisk institutt 1. Ernæring er et viktig fagfelt for klinisk medisin, både i forskning, utdanning og klinisk praksis. Forskning er hovedoppgaven for senteret, men senteret støtter også både utdanning og formidling. Senteret har tilknyttet et nettverk av forskningsgrupper og forskere med relevant virksomhet i Vest-Norge, både innenfor og utenfor UiB.

Debatt

Sukkerfri brus bør ikke rammes av sukkeravgiften

Bedre mot overvekt, bedre for tennene. Kunstig sukker er et folkehelsetiltak.

BFS-MIDLER | ERNÆRING

Mohn-millioner til ny forskningslab for ernæring

Bergens forskningsstiftelse bidrar med 28 millioner kroner til det nye Mohn ernæringsforskningslaboratorium som skal ligge under UiBs Senter for ernæring.

Nyhet

Flere vil studere medisin og ernæring

Tall fra Samordna opptak viser at om lag 10 % flere vil studere medisin og ernæring, sammenlignet med i fjor.

Forskning

Gluten-studie fikk internasjonal oppmerksomhet

"Glutenintoleranse" er et omdiskutert fenomen, og Hanna Fjeldheim Dale m.fl. ønsket å undersøke tilstanden nærmere ved hjelp av en diagnostisk provokasjonsstudie på pasienter med mistanke om en reaksjon på gluten.

FORSKNING | MEDISIN

Vitamin D knyttes til redusert dødelighet

Har du hjertekarsykdommer, så kan et normalt inntak av D-vitaminer redusere dødelighet betraktelig.