Hjem

Human ernæring, bachelor, 3 år

Alle menneske treng mat og drikke – kvar einaste dag! Ernæring handlar om maten vi et, kva den gjer med kroppen vår og kva det betyr for helsa vår.  
 • Lengde3 år
 • Ordinær51,3
 • Primær48,6
 • Plassar34
 • OpptakskravMEROD
 • Studiepoeng180
 • StartHaust

Frammøte: Studiestart er tysdag 11. august. For å ikkje miste studieplassen din må du møte første studiedag. På grunn av smitteverntiltak kan aktivitetar i studiestartveka bli gjennomført både på campus og digitalt. Fleire detaljar får du rundt 1. august.

Ta med: Det kan vere lurt å ha med noko å skrive på. 

Program: Her finn du fullt program for studiestarten.

Sjekkliste: Bruk sjekklisten for å bli klar for studia. Du treng ikkje gjere alt før du møter opp den første dagen.

Krav til politiattest: Du må levere politiattest ved studiestart. Politiattesten søker du om på politi.no med opptaksbrevet frå Samordna opptak vedlagt. Hugs at sakshandsamingstida kan være opp mot 14 dagar.

Politiattesten leverer du inn i det digitale skjema vårt.

Innpassing eller fritak av emner: Du lese meir om korleis du søker her. 

Har du spørsmål? Ta kontakt med informasjonssenteret på 55 58 64 00 eller info@med.uib.no

 

Ernæring er eit høgaktuelt fagområde i eit samfunn som er prega av overforbruk på den eine sida, og svolt og mangel på den andre. Vel du å studere ernæring, blir du ein viktig medspelar i arbeidet for å betre helsetilstanden i befolkninga. 

På ernæringsstudiet diskuterer vi spørsmål som: 

 • Er det sunt å ete fisk?  
 • Kva for behandling er effektiv mot fedme?  
 • Kva for genar påverkar om eg er følsam for mat?  

Stadig fleire er plaga av ernæringsrelaterte tilstandar og sjukdommar, for eksempel irritabel tarm, fedme og overvekt eller laktoseintoleranse. Dei treng eit tilpassa mattilbod, og opplæring i kva dei kan ete.  

Som ernæringsstudent ved UiB får du forskingsbasert kunnskap om samanhengane mellom kosthald, helse og sjukdom. Studiet passar for deg som liker realfag, men som også vil jobbe tverrfagleg med behandling av menneske. 

Meir informasjon under

Ernæring

Produsent:
Martin Nyhammer

Karriere 

Med ein bachelorgrad i human ernæring kan du arbeide med: 

 • førebygging 
 • kosthalds-rettleiing av friske personar 
 • undervisning 

Dei fleste som tar bachelorgrad i human ernæring vil gå vidare på toårig masterprogram i klinisk ernæring(lenke). Bachelorgraden kvalifiserer for opptak til dette programmet. Med ein mastergrad kan du bli klinisk ernæringsfysiolog, og arbeide med ernæringsbehandling i sjukehus. På sjukehus er dei fleste nye stillingar for kliniske ernæringsfysiologar, så vi anbefaler deg å ta ein mastergrad for å kvalifisere deg. 

Det er også andre masterprogram som kan vere aktuelle.  

Oppbygging 

Bachelorstudiet i human ernæring er eit treårig fulltidsstudium, som startar i august. Ex. Phil. (examen philosophicum) er eit filosofiemne som høyrer til i alle bachelorprogramma ved UiB.   

Du finn detaljert vekeplan og litteraturliste på emnesidene.  

Slik er studiet lagt opp:  

Semester 1: 

 • Ex.phil. Skoleeksamen eller seminarmodell (10 studiepoeng) 
 • NOM Medisinsk nomenklaturlære (5 studiepoeng) 
 • FARM150 Biokjemi (10 studiepoeng) 
 • NUTR100 Innføring i klinisk ernæring (10 studiepoeng) 

Semester 2: 

 • FARM260 Molekylær cellebiologi (10 studiepoeng)   
 • MEDSTA Medisinsk statistikk (5 studiepoeng) 
 • NUTR115 Ernæringsbiokjemi (10 studiepoeng) 

Semester 3: 

 • NUTRANA Menneskets anatomi (5 studiepoeng) 
 • NUTRFYS Menneskets fysiologi (15 studiepoeng) 
 • NUTR203 Ernæringsfysiologi - makronæringsstoffer (10 studiepoeng) 

Semester 4: 

 • PSYK140 Åtferd, helse og ernæring (10 studiepoeng) 
 • NUTR150 Matvarekunnskap  (10 studiepoeng) 
 • NUTR204  Ernæringsfysiologi - mikronæringsstoffer (10 studiepoeng) 

Semester 5: 

 • NUTR220 Ernæringens politikk og forvaltning (10 studiepoeng)    
 • NUTR230 Metodar i ernæringsforsking (10 studiepoeng) 
 • NUTR245 Livsstil og livsløp (10 studiepoeng) 

Semester 6: 

 • NUTR246 Innføring i ernæringsbehandling (10 studiepoeng) 
 • BIO307A Næringsmiddeltoksikologi (5 studiepoeng) 
 • NUTR290 Bacheloroppgåve (15 studiepoeng) 

Sjå oversikt over alle kurs

Studiekvardagen 

Som student på ernæring får du ein variert studiekvardag der du både treffer pasientar i sjukehuset og får sjansen til å arbeide i laboratorium eller med behandling av helsedata. Du har store moglegheiter til å jobbe tverrfagleg med ditt eige interessefelt.   

Her blir du ein del av ein liten klasse der de følger kvarandre gjennom studiet. Du vil inngå i eit aktivt studiemiljø med moglegheiter for å delta i både faglege og sosiale aktivitetar.   

I løpet av ei typisk veke vil du ha 20 timar med forelesningar, seminar, laboratorium og praktiske øvingar. I tillegg kjem tid på lesesalen med pensumlitteratur.    

I løpet av studiet skal du hospitere to veker i primærhelseteneste og sjukeheim. Det er også kortare praksisperiodar og besøk i bedrifter og helsevesen undervegs i studiet. Undervisninga og litteraturen er på norsk og engelsk.  

Som ernæringsstudent vil du halde til i ulike bygg på campus Haukeland, som BB-bygget, Armauer Hansens hus og Sentralblokka. Lesesalar finn du på Armauer Hansens hus.

Meir informasjon under

Kva lærer du? 

Ein student med bachelorgrad i human ernæring: 

 • Har brei kunnskap om human ernæring, inkludert omsetting av energi, makro- og mikronæringsstoff, matvarekunnskap, kosthaldsanalyse og kostanbefalingar til ulike grupper i samfunnet. 
 • Kan beherske metodar for å definere og vurdere av matinntak og ernæringsstatus hos individ og grupper. 
 • Kan kritisk vurdere vitskapeleg informasjon innanfor ernæringsfeltet. 

Utveksling 

Du kan reise på utveksling i tredje, fjerde eller femte semester. Det vanlegaste er å reise til universitet i Tyskland, Sverige, Nederland, Hellas, USA og Australia.

Sjå anbefalte utvekslingsavtaler

Korleis søke

For å søke dette studieprogrammet må du ha generell studiekompetanse og MEROD: 

Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) og Fysikk 1 og Kjemi 1 og 2.

Søknadsfristen er 15. april. 

Søk her