Hjem
Det medisinske fakultet
Studiestart

Mentorordningen ved Det medisinske fakultet

Alle nye studenter på medisin, tannpleie, odontologi, farmasi og ernæring vil få tilbud om å delta i en mentorgruppe. I mentorgruppene blir du kjent med andre som skal begynne på samme studieprogram som deg og som du vil møte i undervisningen det første studieåret.

Hovedinnhold

Hva er mentorordningen ved Det medisinske fakultet? 

Vi ønsker at våre studenter skal trives og mestre studiet og studiehverdagen. Mentorordningen er etablert for å gi deg en god start på studietilværelsen og skal bidra til et godt faglig og sosialt miljø på studiet. En mentorgruppe er en mindre gruppe studenter fra samme studieprogram som blir ledet av studentmentorer. Du vil være en del av gruppen hele første studieår og det vil bli arrangert mentorsamlinger jevnlig.

Om mentorgruppene 

Mentorgruppen er din inngangsport til livet som student på Det medisinske fakultet og skal bidra til å styrke nettverket ditt gjennom hele det første studieåret. Gruppene kan være ulikt organisert på de ulike studieprogrammene: Noen studieprogram har mindre mentorgrupper, mens andre har større grupper. Det vil være minst to mentorer per mentorgruppe.

Hvem er mentorene? 

Mentorene er mer erfarne studenter på samme studieprogram som deg. De vil dele sine erfaringer med studiene og sine erfaringer som student. Mentorene har fått opplæring fra fakultetet, vil være tilgjengelige for spørsmål og du kan be din mentor om råd. Hvis de ikke vet svaret så vet de hvem du skal ta kontakt med. Mentorene har taushetsplikt.

Hvordan foregår samlingene? 

Mentorsamlingene vil ha ulike tema og vil i hovedsak være møter mellom studentmentorer og mentorgruppe.

På mentorsamlingene vil du blant annet få være med på bli-kjent-aktiviteter, du får hjelp til studieteknikker, eksamensmestring og du blir bedre kjent med oppbyggingen av studiet ditt. Du vil bli bedre kjent med medstudentene dine, med fakultetet og med universitetet. Det er lagt opp til at samlingene ikke skal kollidere med undervisningen din.  

Hva er forskjellen på mentorgrupper og faddergrupper? 

Du kan være med i både mentorgruppe og i faddergruppe, og vi anbefaler at du deltar i begge! Fadderaktiviteter vil bli arrangert i forbindelse med studiestart, mens mentorsamlinger vil bli holdt gjennom hele det første studieåret. Både fadderaktivitetene og mentorordningen har som mål at du skal bli kjent med dine medstudenter, men mentorgruppene vil også ta opp faglige tematikker.