Hjem

Examen philosophicum

Hovedinnhold

Blackboard with the text "Cogito ergo sum"

Kontakt

Har du spørsmål om ex.phil.?

Kontakt exphil@uib.no

Examen philosophicum er et obligatorisk innføringsemne i filosofi som inngår i alle bachelorgrader ved Universitetet i Bergen. Hvorfor det? Det er et kort og godt spørsmål. Svaret er litt lengre (og forfølges lengre ned på siden). I vitenskapenes begynnelse i  det gamle Hellas for omlag to og et halvt tusen år siden, var det ikke noen forskjell mellom filosofi og vitenskap. Dette er et skille som har vokst frem først i moderne tid som følge av den enorme kunnskapsproduksjonen og spesialiseringen som fulgte med den. Men da har man vel samtidig løst de filosofiske problemene i vitenskapen også? Tvertimot, enhver akademiker som går grundig tilverks vil til slutt støte på grunnlagsproblemer i eget fag, spørsmålsstillinger som er av filosofisk karakter.

Nedenfor finner du både nærmere omtale av emnet og praktisk informasjon. Finner du ikke det du leter etter? Kontakt oss!

Ex.phil.
Vibeke Tellmann og Karianne Omdahl

Fornyer undervisning sammen

Vibeke Tellmann har koordinert fagmiljøets samarbeid med UiB læringslab om to utviklingsprosjekter for ex.phil på Humanistisk fakultet (HF) og Det samfunnsvitenskapelige fakultet (SV).
Nyhet
Faksimile fra BSTV

Bergen Student-TV om ex.phil.

BSTV har den siste tiden hatt to oppslag om examen philosophicum ved UiB. Det ene dreier seg om motivasjonen bak og relevansen av ex.phil. Her intervjues våre førsteamanuenser Espen Gamlund og Gunnar Karlsen. I det andre oppslaget er det romsituasjonen ved UiB og det medfølgende behovet for...

Har du allerede tatt ex.phil.?

Ønsker du å søke fritak fra eller innpassing av ex.phil. fra annet lærested?

Ønsker du begrunnelse for eller å klage på karakter til ex.phil.?

 

Noe du er særlig opptatt av ved "din" fakultetsvariant?

Dette er de emneansvarlige:

Å lære et fag er samtidig å forstå hvilke forutsetninger faget hviler på. Og straks du begynner som student, inngår du samtidig i et større akademisk fellesskap ved universitetet. Å bli en dyktig akademiker er derfor også å forstå den vidtrekkende intellektuelle tradisjonen man er endel av. Ex.phil. skal hjelpe deg til å øve opp evnen til å se slike spørsmålsstillinger, og til å tenke kritisk og selvstendig rundt både fagets og din egen rolle. Derfor kan det være en fordel å ta ex.phil. tidlig i studieløpet. Kanskje vil du ikke se så mye til disse problemene i de første fagemnene du tar - man må jo lære noe før man kan forholde seg kritisk til det - men etter hvert som du nærmer deg bacheloroppgaven vil du se at filosofien er et nyttig redskap. Det skal vi også prøve å vise deg i løpet av kurset!

Noen av grunnproblemene angår enhver akademiker, andre tar ulik form ved de forskjellige fagfeltene. Derfor varierer vektlegging og utvalg av problemstillinger ved ex.phil. fra fakultet til fakultet. Du velger mellom to ulike læringsmodeller: skoleeksamen eller seminarmodell. De aller fleste studentene velger seminarmodellen. Den stiller flere obligatoriske krav, men til gjengjeld får du tettere oppfølging både faglig og pedagogisk. Skoleeksamen passer bedre for deg som kanskje ikke har mulighet til å følge undervisning som heltidsstudent eller hvis du rett og slett foretrekker å jobbe på egen hånd. Uavhengig av hvilken læringsmodell eller fakultetsvariant du velger, er ex.phil. 10 studiepoeng, altså tilsvarende 1/3 semester i arbeidsmengde. Bachelorprogrammet ditt anbefaler hvilken variant av ex.phil. du bør ta og når i studieløpet. Mer om de forskjellige fakultetsvariantene og læringsmodellene finner du her:

 

HF-varianten:                              Seminarmodellen (EXPHIL-HFSEM)        Skoleeksamen (EXPHIL-HFEKS)

 

Juss-varianten:                           Seminarmodellen (EXPHIL-JUSEM)        Skoleeksamen (EXPHIL-JUEKS)

 

Mat.nat.-varianten:                     Seminarmodellen (EXPHIL-MNSEM)       Skoleeksamen (EXPHIL-MNEKS)

 

Medisin- og odont.-varianten:    Seminarmodellen (EXPHIL-MOSEM)       Skoleeksamen (EXPHIL-MOEKS)

 

Psykologi-varianten:                  Seminarmodellen (EXPHIL-PSSEM)        Skoleeksamen (EXPHIL-PSEKS)

 

SV-varianten:                              Seminarmodellen (EXPHIL-SVSEM)        Skoleeksamen (EXPHIL-SVEKS)