Hjem
Geokjemi & Geobiologi

Mineralressursar på havbotn

Leiting og miljøpåverknad

Hovedinnhold

Leiting og miljøpåverknad

På grunn av økt global etterspurnad for metaller, slik som koppar og sink, aukar behovet for nye mineralressursar. Utvinning av sulfidavsetningar som er forma i hydrotermale system på djuphavet kan om mogleg gje oss ei løysing, men det behøvs ei grundig evaluering av deira økonomiske potensial.  I tillegg må miljøpåverknad av gruvedrift på djuphavet studeras grundig for å bestemma effekten dette kan ha på skjøre økosystem.

Vår forskingsgruppe undersøkjer potensielle mineral ressursar i Norske-Grønlandshavet ved bruk av autonome undervann fartøy (AUV) til kartlegging og andre geokjemiske verkty. Som ein del av EU-MIDAS prosjektet har me også satt opp eksperiment på havbotn for å studera effekten av sulfid forvitring.

Me har også aktivt arbeid med miljø forureining frå gruveavfall som er lagra i norske fjordar.

Forskinga vært utført under Arbeidspakke 3 under K.G. Jebsen-senter for Dyphavsforskning «Mineralressurser i dyphavet».