Hjem
Geofysikk
Største geofaglige forskningsprosjektet i Europa

Samler krefter for storskala infrastruktur

Kuvvet Atakan, Institutt for geovitenskap, leder den norske innsatsen i EPOS. Sammen med flere norske partnere spiller han en nøkkelrolle i det største geofaglige forskningsprosjektet Europa noen gang har sett.

Kuvvet avbildet foran jordskjelvmonitorene ved instituttet
Kuvvet Atakan
Foto/ill.:
Ronny Setså

Hovedinnhold

Dette er et prosjekt som har vært jobbet med siden 2008. 25 land, fire internasjonale organisasjoner og mer enn 250 storskala forskningsinfrastrukturer med flere tusen målestasjoner som overvåker jordens indre deformasjonsprosesser og konsekvensene for jordens overflate er involvert i det storprosjektet innen forskningsinfrastruktur European Plate Observing System (EPOS)

Dette skal bli et kvantesprang for forskerne gjennom å integrere og tilgjengeliggjøre store datamengder på en måte som ikke er gjort før. Alle observasjonssystemer skal kobles sammen.

- Ingen har for eksempel tidligere fokusert på sammenhengen mellom seismologiske og geomagnetiske målinger.

Les mer fra geoforskning.no