Hjem
Geofysikk
Masterprosjekt GEO - Tor Arne Johansen

Seismisk monitorering av CO2-deponering på Sleipner-feltet

Dette masterprosjektet er ledig fra opptaktet høsten 2019

Hovedinnhold

Prosjektbeskrivelse 

Storstilt deponering av CO2 i reservoarer under havbunnen kan på sikt gi en betydelig positiv klimaeffekt. På Sleipner-feltet i Nordsjøen har det foregått CO2-injeksjon siden 1995 og det er med jevne mellomrom gjort repeterte seismiske målinger for å kartlegge hvordan CO2 som injiseres i reservoaret flømmer videre i undergrunnen. Dette er viktig både i forhold til å detektere eventuelle lekkasjer og for å finne posisjoner for nye injeksjonsbrønner.

Oppgaven skal gi en gjennomgang av de ulike fysiske forholdene ved CO2-deponering som vil påvirke de seismiske egenskapene. Det skal legges spesielt vekt på effekter av trykk, temperatur og CO2 metning og om disse kan skilles fra hverandre gjennom å studere ulike kombinasjoner av de seismiske egenskapene. Til slutt skal disse forholdene studeres som seismiske attributter som beregnes ved seismisk modellering. Oppgaven skal vise reelle eksempler ved bruk av seismiske data fra Sleipner.
Kandidaten vil få god trening i bruk av metoder og programvare som brukes i bergartsfysisk og seismisk modellering, samt lære seg seismisk prosessering.

Kandidaten vil få erfaring i et geovitenskapelig fagfelt som kan bli av stor betydning i fremtiden, samtidig som det gir en god kvalifikasjon for å jobbe i petroleumsrelatert virksomhet i offentlig eller privat sektor.

Foreslåtte emner i spesialiseringen (60 stp) 

Etter avtale med hovedveileder, avhenger av bakgrunn