Hjem
Geofysikk
Nyhet

Disputas: Magnhild Sydnes

Effekten av magmatiske intrusjoner på temperaturhistorikk og diagenese i sedimentære bassenger og petroleumsystemer.

Magnhild Sydnes
Magnhild Sydnes
Foto/ill.:
Magnhild Sydnes, UiB

Hovedinnhold

Magnhild Sydnes disputerte for Ph.d. graden den 23. april, 2020 med avhandlingen:

”Effects of magmatic intrusions on temperature history and diagenesis in sedimentary basins - and the impact on petroleum systems”

Magma som ikke når overflaten, men blir liggende i lagrekken, kalles magmatiske intrusjoner. Ved intrusjonstidspunktet kan magmaen ha temperaturer på over 1000 °C, mens omgivelsene de intruderer har betydelig lavere temperatur. I et sedimentært basseng vil en slik varmetilførsel blant annet akselerere omdannelsesprosessen av organisk materiale (Fig. 1).

I avhandlingen undersøker Magnhild effekten av intrusjoner på temperaturhistorie og modning av hydrokraboner, hvor sensitiv temperaturhistorien er på ulike faktorer i strukturelt komplekse bassenger med magmatiske intrusjoner og hvilken innvirkning intrusjoner har på diagenese og porøsitetsutvikling.

Magmatiske intrusjoner i basseng

Figur 1: Magmatiske intrusjoner øker omdannelsen av organisk materiale i sine omgivelser. Figuren viser forskjellen i modningsgrad når a); en sammenligner et basseng uten intrusjoner mot et basseng der det er 100 meter tykke intrusjoner, og b); en sammenligner et basseng med 50 meter tykke intrusjoner mot et basseng der det er 100 meter tykke intrusjoner.

Foto/ill.:
Magnhild Sydnes, UiB