Hjem
Geofysikk
Nyhet

Geofysikk feltkurs i Kiel

Ti geofysikk bachelor- og masterstudenter deltok på et feltkurs i Kiel (Tyskland) i august.

Gjør geofysiske målinger på stranden
Foto/ill.:
Oda Kleveland

Hovedinnhold

Geofysikkgruppen, sammen med geofysikere fra universitetene i Kiel, Århus og Malta, arrangerte et EU-finansiert BIP-kurs (Erasmus Blended Initiative Program), med det meste av arbeidet utført av våre kolleger fra Kiel. Ti UiB geofysikkstudenter deltok på dette kurset, som hadde to komponenter: et seminar og en feltdel. Seminaret ble holdt i juni og besto av to dager med forelesninger om ulike temaer knyttet til Thornquist-sonen (som er en sutursone som skiller den nord-/østeuropeiske kratonen fra den yngre litosfæren som danner Vest-/Sør-Europa; denne sutursonen er ikke observert geologisk på grunn av sedimenter, men er tydelig synlig i bilder tatt ved hjelp av geofysiske data). Feltdelen av kurset (se bildet) ble holdt i Kiel.