Hjem
Geofysikk
Nyhet

Svalex kurset

Svalex-kurset ble gjennomført fra 2001 til 2014. Geofysikkgruppen har vært en aktiv bidragsyter til dette kurset.

Svalex Profil
Foto/ill.:
Rolf Mjelde, UiB

Hovedinnhold

Studentkurs (geofysikk, geologi og petroleumsteknikk) på Svalbard for 90 studenter fra norske universiteter hvert år fra 2001 til 2014. Geofysikkgruppens hovedbidrag bestod i aktivt å inkludere studentene i innhenting av fullskala flerkanalsseismikk (3 km streamer) innstilt luftkanonarray). Dataanalysen har siden 2011 resultert i én PhD (seismisk tolkning) og 13 masteroppgaver (seismisk prosessering og tolkning). Hovedresultatet har vært å eksponere de fleste av Norges beste geofagstudenter for fullskala seismikkinnsamling i mer enn 10 år, og gi de ikke-geofysiske studentene en bred oversikt over geofysiske datamuligheter og fallgruver. GEO har mottatt UiBs undervisningspris Ugleprisen for prosjektet. Datainnsamlingen ble finansiert av Statoil (Equinor) og ph.d.-stillingen av OD. Samlet UiB-finansiering etter 2011: ca 6 mill kr.