Hjem
Geofysikk
News

Geofysikkgruppen involvert i DigiWells

Geofysikkgruppen bidrar til Senter for Forskningsbasert Innovasjon (SFI) DigiWells

Well path through synthetic subsurface model
Foto/ill.:
UiB

Hovedinnhold

Dette senteret for forskningsdrevet innovasjon (SFI) involverer en rekke akademiske og industrielle partnere og retter seg mot utvikling av arbeidsprosesser for planlegging av bore- og brønnoperasjoner. Innenfor dette tverrfaglige miljøet fokuserer geofysikkgruppen på utvikling av metoder og koder for sanntidsmodellering av elektromagnetiske induksjonsloggingsdata under boring. Bruk av bergfysiske modeller og integrering av ulike typer geofysiske data er viktig for denne aktiviteten.