Hjem
Geofysikk
Geofysikkgruppen bidrar til VISTA Center

Geofysikkgruppen er involvert i VISTA Center for Modeling of Coupled Subsurface Dynamics

VISTA-senteret er et tverrfaglig forskningssenter finansiert av Det Norske Videnskaps-Akademi (DNVA).

Hovedinnhold

Forskningssenteret CSD retter seg mot hvordan undergrunnen deformeres som følge av injeksjon og produksjon av væsker. Dette skjer ved produksjon av hydrokarboner og geotermisk energi og lagring av CO2 i undergrunnen, eller ved deponering av avløpsvann. I VISTA CSD fokuserer geofysikkgruppen for tiden på utvikling av metodikk for seismisk avbildning, mikroseismisk kildelokalisering og kvantifisering av jordskjelvrisikoen knyttet til CO2-lagring.