Hjem
Geofysikk

Disputas: Louise Wedderkopp Bjerrum

Simulering av jordskjelv for seismisk risikovurdering

Hovedinnhold

Louise Wedderkopp Bjerrum disputerer tirsdag 21. juni for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“Deterministic seismic hazard assessments through hybrid ground motion simulation: Case studies for Wenchuan, China and İzmir, Turkey”

Jordskjelv er den type naturkatastrofe som årlig dreper flest mennesker. Risikoestimering for utsatte områder er derfor viktig for å minimere både menneskelige og økonomiske omkostninger i fremtidige katastrofer. Mens det er vanskelig å forutsi presis når et jordskjelv vil skje, er det ved hjelp av datasimulering, mulig å kvantifisere effekten av et forventet jordskjelv i form av estimerte jordbevegelser. Dette er især viktig for områder, hvor det ikke har vært jordskjelv på lenge, og hvor det derfor ikke finnes noen tidligere registreringer av jordbevegelser.

I avhandlingen er det gjort simuleringer av jordskjelv for to områder: for Wenchuan, Kina, hvor det var et jordskjelv med styrke 7.9 i mai 2008; og for Izmir, tredje største by i Tyrkia, hvor det ikke har vært noen større jordskjelv de siste 230 år. Studiet for Wenchuan er et “retrospekt studie”, der de simulerte jordbevegelser kontrolleres mot målte jordbevegelser fra skjelvet i 2008. Under en felttur til det jordskjelvrammede området, var det mulig å undersøke bygningsskader og sammenlikne disse med de simulerte jordbevegelsene.

Izmir, med nesten 4 millioner innbyggere, ligger tett på flere aktive forkastninger, som kan forårsake jordskjelv med styrke opp mot 7. Arbeidet viser at Izmir forkastningen, som skjærer tvers gjennom byen, utgjør den største trusselen. Grunnet usikkerhet i de parameterne som brukes i simuleringen av jordbevegelsene, er gyldigheten til de simulerte jordbevegelsene undersøkt ved å gjøre simuleringene flere ganger, mens inputparameterne blir variert. Resultatet viser stor variasjon, og det er derfor viktig å ta flere mulige scenarier i betraktning når risikoen for et område vurderes. Siden grunnen under Izmir består av løse sedimenter, er det forventet at jordbevegelsene vil øke når de seismiske bølgene reiser mot overflaten. Dette er undersøkt ved en feltstudie i byen, der det ble funnet at den nordligste del av byen er særlig utsatt.

Personalia:

Louise Wedderkopp Bjerrum er født i 1981 og oppvokst i Danmark. Hun tok en bachelorgrad i fysikk-geofysikk ved Københavns Universitet i 2005, og en mastergrad i geodynamikk på Institutt for Geovitenskap ved Universitetet i Bergen i 2007. Siden august 2007 har hun vært ansatt som stipendiat ved Institutt for Geovitenskap.

Tidspunkt for disputasen:

21.06.2011, kl. 10:15, Institutt for Geovitenskap, Universitetet i Bergen, Realfagsbygget, Aud. 5.

Kontaktpersoner:

Louise Wedderkopp Bjerrum, tlf 555 88 359, epost: louise.bjerrum@geo.uib.no.