Hjem
Geofysikk

Nyhetsarkiv for Geofysikk

Invitation to the EPOS-Norway (EPOS-N) Final Workshop sharing the outcomes and achievements of the EPOS-N project in the areas of Solid Earth data integration and e-infrastructure, and Solid Earth monitoring in the Artic.
Modeling and inversion of seismic data using multiple scattering, renormalization and homotopy methods.
Effekten av magmatiske intrusjoner på temperaturhistorikk og diagenese i sedimentære bassenger og petroleumsystemer.
Forskarar veit lite om kva som skapar dei djupe jordskjelva, som oppstår så djupt som 670 kilometer under jordskorpa. Ein ny vitskapleg artikkel gjev oss ei djupare forståing av jordskjelva.
Kunngjøring av valg for Institutt for geovitenskap for alle grupper. Gruppe B og D for perioden 1.8.2021-31.7.2022, gruppe A og C for perioden 1.8.2021-31.7.2025
The EPOS-Norway Annual Workshop of 2019 took place in Bergen, Wednesday 23 January to Thursday 24 January. This year's venue was the Radisson Blu Royal Hotel at Bryggen. The workshop brought together more than fifty participants: partners and external parties related to the project, as well as anyone interested in learning more about EPOS-Norway.
Hun får prisen for gjennom sitt engasjement og ved å kombinere egen spisskompetanse med et tverrfaglig perspektiv på geofarer, å ha lykkes i å legge forholdene spesielt godt til rette for studentenes læring.
Kuvvet Atakan, Institutt for geovitenskap, leder den norske innsatsen i EPOS. Sammen med flere norske partnere spiller han en nøkkelrolle i det største geofaglige forskningsprosjektet Europa noen gang har sett.
Epos Kick-off meeting 4-5 February 2016
The 46’th Nordic Seismology Seminar was this fall arranged at Rønne, Bornholm. Partisipants from all the Nordic countries and also from UK, Czech Republic and Estonia attended.
Store ras i norske fjorder, fulgt av en tsunami, er hendelser en må forvente 2-3 av hvert århundre i Norge, skriver førsteamanuensis Mathilde B. Sørensen i Innsikt-artikkel i bt.no.
GEO-prosjektene EPOS og FARLAB fikk bevilgning ved årets nasjonal infrastruktur-tildeling i Forskningsrådet.
Instituttets to utsendte til Hawaii var nylig på en ekskursjon til vulkanen Mauna Kea på hovedøya (Big Island).
Marta Zygmuntowska skal styrke kontakten mellom GEO forskere og studenter, og Universitetsbiblioteket.

Sider