Hjem
Forskergruppe for velferdsrett
Ansatte

Medlemmer i forskergruppen for velferdsrett

Hovedinnhold

Forskergruppen har etablerte forskere og Ph.d.-kandidater som medlemmer. Gruppen har jevnlige møter og seminarer og er åpen også for studenter som skriver masteroppgaver innen fagkretsen. Gruppen har et omfattende nasjonalt og internasjonalt nettverk og samarbeider på tvers av juridiske og andre faglige disipliner. I september 2017 var forskergruppen vertskap for den internasjonale konferansen «the 6th Conference of the European Association of Health Law» i Bergen (28 – 29 September 2017).

Henriette Sinding Aasen

Henriette Sinding Aasen er professor ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen, og leder av forskningsgruppen for velferdsrett. Hennes forskning har fokus på menneskerettslige aspekter ved helse- og velferdstjenester, inkludert rettighetene til liv og helse, selvbestemmelse og medvirkning. Rettferdig fordeling av helsetjenester og tilgang til adekvate tjenester for ulike grupper står sentralt i forskningen.

Sinding Aasen har ledet og deltatt i flere tverrfaglige forskningsprosjekter, og har vært med-redaktør på flere bokutgivelser de senere år: Likestilling, barn og velferd. Rettsfelt i utvikling (Schütz, Aarli og Aasen, Gyldendal 2020); Selvbestemmelse og tvang i helse- og omsorgstjenesten, Østenstad, Adolphsen, Naur og Aasen (Fagokforlaget 2018); Prioritering, styring og likebehandling, Aasen, Bringedal, Bærøe og Magnussen (Cappelen 2018); Grunnloven og velferdsstaten, Aasen and Kildal (Fagbokforlaget 2014); Juridification and Social Citizenship in the Welfare State (Aasen, Gloppen, Magnussen and Nilssen, Edward Elgar 2014); Women´s Human Rights. CEDAW in International, Regional and National Law, Hellum and Aasen (Cambridge 2013).

Jessica Schultz

Postdoktor Jessica Schultz jobber med menneskerettigheter, hovedsakelig innen flyktningrett.  Forskningen hennes omhandler regler, retningslinjer, rettspraksis og ikke minst effektene av disse når det gjelder beskyttelse av flyktninger på både nasjonalt, innen EU og internasjonalt.Schultz er aktiv i flere prosjekter, blant annet i prosjektet Vulner. Her jobber hun sammen med forskere fra Institutt for Samfunnsforkning med et EU-proskjekt som handler om hvordan begrepet 'sårbarhet' blir brukt innen flyktningrett og politikk

Schultz er også prosjektleder i TemPro (Temporary Protection as a Durable Solution) prosjektet som ser på ser på midlertidlig oppholdstillatelse og konsekvensene dette har for velferdstaten.

Karl Harald Søvig

Karl Harald Søvig er leder for The European Association of Health Law (EAHL). Dette er en internasjonal organisasjon åpen for alle helserettsjurister. EAHL organiserer ulike aktiviteter, og organiserer annethvert år en europeisk helserettskonferanse. Den ble avholdt i Bergen i 2017, og den neste skal holdes høsten 2021 i Ghent i Belgia. Mer informasjon om EAHL finnes på https://eahl.eu/