Hjem
K.G. Jebsen-senter for autoimmune sykdommer

Hovedinnhold

Kontakt

K.G. Jebsen senter for autoimmune sykdommer v. Lars Breivik

Haukeland universitetssykehus
Jonas Liesvei 91B, 8. etg Laboratorieblokken
Klinisk institutt 2.
5021 Bergen

Henvendelser

lars.breivik@uib.no
Tlf. 55 97 30 77