Hjem
K.G. Jebsen-senter for autoimmune sykdommer

Forskningsteamet

Forskningsteamet i K.G. Jebsen senter for autoimmunitet består av en nøye utvalgt gruppe erfarne og unge forskere med den komplementære kompetansen nødvendig for å løse senterets mål

Forskningsgruppen ved UiB
Forskningsgruppen ved UiB
Foto/ill.:
Irene Lavik Hjelmaas

Hovedinnhold

Senterets leder Eystein Huseby er tidligere og nåværende koordinator av FP7 og Horizon 2020 prosjekter og ekspert på sjelde autoimmune sykdommer. Seneteret er basert på hans lag av unge forsker, nære samarbeidspartnere og infrastruktur og teknologi ved Klinisk Institutt 2, Universitetet i Bergen (UiB), de korresponderende enheter ved Haukeland Universitetssykehus (HUS) og det nære samarbeide med professor Olle Kämpe ved Karolinska institutt (KI). Hovedforskerne er:

Professor Eystein Husebye (leder) - UiB/HUSekspert på klinisk og eksperimentell endokrinologi og autoimmunitet, med erfaring i identifisering av genetiske varianter og autoantigen i tillegg til kliniske- og registerstudier.

Anette Bøe Wolff (nestleder) UiB, ekspert i molekylærbiologi og funksjonelle studier av genetiske sykdommer i autoimmunitet.

Professor Kristian Løvås (gruppeleder og nestleder) - HUS, klinisk endokrinolog med utstrakt erfaring i epidmeologi, kliniske utprøvninger og pasientregister.

Professor Olle Kämpe - KI (gruppeleder), verdensledende ekspert i molekylær medisin innen fagfeltet endokrinologi og immunologi. Medlem i Nobelpriskomiteen og det Kongelige svenskevitenskapsakademi. Ustrakt erfaring med identifisering av nye autoantigen, kliniske- og registerstudier i tillegg til komperative genetikk (hunder og kyllinger).

Professor Per Knappskog (gruppeleder), en verdensledende ekspert i genomikk og bioinformatikk med stor erfaring på å identifisere nye monogene sykdommer.

Professor Emmet McCormack - UiB, ekspert i å utvikle immunoterapier mot leukemi; vil spille viktig rolle i å utvikle nye immunoterapier.

Forsker Eirik Bratland - UiB, ekspert i eksperimentell autoimmunitet ved btuk av in vitro celle systemer og dyremodeller for studie av patogenese.

Postdoktor Bergithe Oftedal - UiB, ekspert i molekylærbiologi og funksjonelle studier av genetiske sykdommer i autoimmunitet, har nylige karakterisert en ny type APS.

Førsteammanuensis Jakub Abramson (assosiert medlem)  - The Weizmann Institute of Science, en ledende ekspert i autoimmune dyremodeller relatert til immunogen toleranse. Bruker av CRISPR/Cas0 teknologi for å generere musemodeller.