Hjem
K.G. Jebsen-senter for autoimmune sykdommer
Nyhet

Artikkel i Bergens Tidende om restfunksjonsstudien

Åse Bjorvatn Sævik
Foto/ill.:
Fredrik Bjorvatn Sævik

Hovedinnhold

Bergens Tidende har vært på besøk hos oss på KG Jebsen senteret og skrevet en artikkel om restfunkssjonstudiet som ledes av KG Jebsen leder Eystein Husebye, Marianne Øksnes (UiB) og stipendiat Åse Bjorvatn. Studien er ett norsk-svensk samarbeid og har rekruttert pasienter fra begge landene.

Studien fant at 30% av pasienter har gjenværende binyreaktivitet selv mange år etter diagnostisering av autoimmun binyrebarksvikt. Den gjeldende hypotesen har vært at oppunder 10% hadde en viss restaktivitet. Funnet av en slik restfunksjon gir håp om nye behandlingsmåter for denne pasientgruppen.

Artikkelen krever abonnement hos BT eller Aftenposten, men du kan lese mer om studien på våre sider her