Hjem
Klimadynamikk

Medlemmer klimagruppen

Hovedinnhold

Fast vitenskapelige

Professor Asgeir Sorteberg, gruppeleder

Professor Helge Drange

Professor Tor Eldevik

Professor Noel Keenlyside

Professor Nils Gunnar Kvamstø

Professor Camille Li

Førsteamanuensis Lea Svendsen

Bistillinger

Førsteamanuensis II Francois Counillon (hovedstillingen Nansensenter for miljø og fjernmåling)

 

Forskere, postdoktorer og stipendiater