Hjem
Forskargruppe for europarett
Om forskergruppen

Om Forskergruppen for europarett

Forskergruppen for europarett er sammensatt av forskere som arbeider med ulike problemstillinger innenfor fagdisiplinene konkurranserett, statsstøtterett, offentlige anskaffelser og mer generell EU/EØS-rett.

Forskargruppe for europarett
På bildet fra venstre: Maria Øverland, Halvard Haukeland Fredriksen, Marte Dahl Reisæter, Matias Tvermyr Holmen, Louise Mathilde Zijdeman, Linda Midtun, Jenny Abelvik, Tollef Otterdal Heggen, Ingrid Margrethe Halvorsen Barlund, Christian Franklin, Kristian Strømsnes, Ronny Gjendemsjø, Tore Lunde og Melanie Regine Hack. Ikke til stede: Ignacio Herrera Anchustegui, Malgorzata Agnieszka Cyndecka, Kristian Wederhus, Liliia Oprysk, Chiara Morfea og Joséphine Thorson
Foto/ill.:
Foto: Kim Einar Andreassen

Hovedinnhold

Forskergruppen samler kolleger som underviser og forsker innenfor de samme rettsområdene. Utover undervisning og forskning, arrangeres det jevnlig seminarer, enten internseminarer eller seminarer med eksterne foredragsholdere. Disse er åpen for både studenter, kolleger og andre interesserte.

Flere av forskergruppens medlemmer er også tilknyttet Bergen Center for Competition law and Economics (BECCLE) og The Centre on the Europeanization of Norwegian Law (CENTENOL). 

Bergen Center for Competition law and Economics (BECCLE)

BECCLE ble etablert i 2011 og er et samarbeidssenter mellom UiB og Norges Handelshøyskole (NHH). Senteret fungerer som en møteplass mellom økonomer og jurister interessert i konkurransepolitiske spørsmål, og arrangerer jevnlig faglige seminar med fokus på konkurranserettslige, konkurranseøkonomiske og konkurransepolitiske spørsmål.

Les mer om BECCLE på BECCLEs nettsider.

The Centre on the Europeanization of Norwegian Law (CENTENOL)

CENTENOL er et nasjonalt og internasjonalt samarbeidsprosjekt basert rundt en forskningsgruppe ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen. Forskningen som utføres ved CENTENOL vil utvikle ny kunnskap om EØS-rett og dens innvirkning på norsk lov, spesielt gjennom bruk av samfunnsvitenskapelige og internasjonalt sammenlignende perspektiver.

Les mer om CENTENOL på CENTENOLs nettsider.